SON YAZILAR

16 Haziran 2017 Cuma

Yıllık izin kurulu zorunlu mudur ?

Alo Sgk | 10:14 | | | | | | | |


Yıllık izin kurulu zorunlu mudur ?

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde izin kurulu bulunması zorunludur.İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde izin kurulu bulunmasına gerek yoktur. 

İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde; izin kurulunun görevleri, işveren veya işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilir. 

İzin kurulu kimlerden oluşur? 

İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur. 

Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan işçi üyeleri ve yedekleri işyerinde varsa, işyeri sendika temsilcileri tarafından seçilir. 

Sendika temsilcileri seçilmemiş işyerinde izin kurulunun işçi üyeleri ve yedekleri, o işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir. İzin kurulu başkanı ile üye ve yedekleri işyerinde işveren tarafından ilan edilir. Asil üyelerin yokluğunda yedeklerin biri başkanın çağrısı üzerine toplantıya katılır. 

Herhangi bir nedenle eksilen üye ve yedekler aynı şekilde tamamlanır. İzin kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir yapılır. Yeni izin kurulu üyeleri seçilinceye kadar eski kurul üyeleri görevine devam eder. 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra yeni açılacak işyerlerinde seçim, işyerlerinin faaliyete geçtiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde yapılır. 

İzin kurulunun görev ve yetkileri nelerdir? 

İzin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

- İşçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunmak, 

- İzin çizelgelerini; işçilerin kıdemlerini...