SON YAZILAR

22 Temmuz 2017 Cumartesi

2017/Temmuz Artışları (4/1-(A) Ve 4/1-(B) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar)

Alo Sgk | 08:46 | | | | |


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı
Tarih: 20 Temmuz 2017
Sayı: 98547999-010-E.3834450
Konu: 4/1-a ve 4/1-b Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2017 Temmuz Artışları
GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar ile 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/128615