SON YAZILAR

19 Temmuz 2017 Çarşamba

2018 yılı emlak vergisi değerleri

Alo Sgk | 09:38 | | | |


2018 yılı emlak vergisi değerleri

Dr. Veysi SEVİĞ
İto Haber

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”


Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları; vali veya vekâlet vereceği memurun başkanlığında defterdar veya vekâlet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf – sanatkârlar, sanatkârlar odaları birliğine görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir

Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları 15 gün içinde inceler ve inceleme sonucunda belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderirler. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı 
yılın başından mayıs ayı sonuna kadar ilan edilmektedir.

Arsa takdirleri, arsalar veya arsa sayılacak parsellenmemiş araziler için 2018 yılına ait emlak vergisi değerleri ilgili belediyeler nezdinde oluşturulan takdir komisyonları tarafından, arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş araziyi sınırları içerisinde bulunduran her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler itibarıyla takdir olunan birim değere göre yapılmış veya hesaplanmıştır.

Turistik bölgelerde valiliklerce tespit edilen pafta, ada veya parsellere ait 2018 yılı emlak vergisi değerlerinin belirlenmesi bu esasa göre yapılmıştır.

Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdir işlemlerinin tamamlanarak karara bağlanması ve kararların ilgililere tebliğ işlemleri 
30 Haziran 2017 günü mesai saati bitimine kadar tamamlanmış bulunmaktadır.

Takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılabilmektedir. Açılan...