SON YAZILAR

11 Temmuz 2017 Salı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45

Alo Sgk | 18:34 | | | | | | |


 T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45

Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi     : 11/07/2017

Sayısı    : KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı