SON YAZILAR

4 Temmuz 2017 Salı

6736 Sayılı Kanun'da taşınmaz sorununa bir çözüm var

Alo Sgk | 08:57 | | | | |6736 Sayılı Kanun'da taşınmaz sorununa bir çözüm var

HAKAN ŞİRİN - Yeminli Mali Müşavir

Dünya Gazetesi6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 7. maddesi kapsamı 30 Haziran 2017 tarihinde son buluyor. Bu madde kapsamında yaşanan sorunları 15 Nisan 2017 tarihli DÜNYA gazetesinde yayınlanan yazımda detaylıca bahsetmiştim. Ana sorunun ne olduğunu özet olarak bahsedip ardından çözümünden bahsedeceğim.
Detaylar için ilgili yazımı incelemenizi tavsiye ederim. Mezkur kanun maddesinde yurt içinde bulunan taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesinden bahsedilmektedir. Aslen şirkete ait olup, tapu kütüğünde şirket ortağı adına kayıtlı taşınmazınlar da bu kapsamda yer alıyor. Tapu kütüğünde şirket ortağına kayıtlı olan ama aslen şirkete ait bir taşınmazı bu kanun kapsamında kayıtlara almak istediğiniz zaman, tapu müdürlüklerine Tapu Genel Müdürlüğü tarafından 6736 sayılı Kanun kapsamında işlem yapma izahatı verilmediği için tapu harcı ödemeden işlem yapılamamaktadır. Tapu harcının ödenmesi ise kanunun lafzına muhalif düşmektedir. Maliye bakanlığı verdiği muktezada (kanun ve tebliğlerde hüküm olmamasına rağmen) bu kapsamda şirket kayıtlarına alınacak taşınmazın tapu kütüğünde şirket adına kayıtlı olması gerektiğini belirtmiştir. Muktezalar uyulması gereken bir hukuk normu değil, hukuki normların maliye bakanlığınca yorumlanmasıdır. Dolayısı ile dayanağı olan bir görüş karşısında mukteza hükümleri yargı yoluyla bertaraf edilebilir. Kişisel görüşüm, maliye bakanlığının aksine 6736 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca şirket kayıtlarına alınacak taşınmazın tapuda şirket üzerine alınmasına gerek olmadığı yönündedir.

Çünkü bu konuda ne kanunda ne de ilgili tebliğlerde böyle bir hüküm yoktur. Böyle bir işlem için yapılması gereken taşınmazın gerçek değerinde deftere kaydetmeniz ve...
Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/6736-sayili-kanunda-tasinmaz-sorununa-bir-cozum-var/370722