SON YAZILAR

15 Temmuz 2017 Cumartesi

7020 Sayılı Yasanın Md.3/17 Hükmüne Göre, Vergi Mahkemesindeki Davasından Vazgeçerek İhtilafını Yapılandıran Mükellefler Yönünden Ücretli Vekalet Alınmaz

Alo Sgk | 10:25 | | | | |


7020 Sayılı Yasanın Md.3/17 Hükmüne Göre, Vergi Mahkemesindeki Davasından Vazgeçerek İhtilafını Yapılandıran Mükellefler Yönünden Ücretli Vekalet Alınmaz

Dr. Mustafa ALPASLAN

Bilindiği gibi, vergi yargısında ödeme emrine karşı dava açmış olan mükelleflerden; yürürlüğe giren 7020 sayılı Vergi ve SGK Borç Yapılandırması Yasası’na göre davadan vazgeçerek borçlarını yapılandırmaları durumunda mahkemelerce ücretli vekalet, mahkeme masrafı veya avukat vekalet ücreti, icra masrafları, fer’i masraflar alınmamaktadır. Uygulamada bu duruma gerek Vergi İdaresi ve gerekse davacı mükelleflerin önemle dikkat etmesi gerekir.


01.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Yasa’nın md.3/17 hükmüne göre, davadan feragat etmeleri halinde karşılıklı olarak ücretli vekalet (vekalet ücreti), mahkeme masrafı… gibi masraflar alınmamaktadır (Bkz. 7020 sayılı Yasa, 27.05.2017 gün ve 30078 sayılı RG’de yayımlanarak 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
Uygulamada Vergi Yargısı’nda, Danıştay’da, Bölge İdare Mahkemesi/İstinaf devam etmekte olan davaların 7020 sayılı Kanun’un 2.maddesine göre Yasa’dan faydalanarak vazgeçilmesi ve 2/A standart başvuru dilekçesinin düzenlenmesi halinde karşılıklı olarak gerek Vergi Dairesi gerekse davacı mükellefler açısından herhangi bir ücretli vekalet veya mahkeme masrafı alınmayacaktır.

Sonuç olarak, birçok gereksiz masraflara neden olunmaması ve 7020 sayılı Yasa’dan faydalanmış mükelleflerden davadan vazgeçerek borçlarını yapılandırmaları halinde (yalnızca kesinleşmiş vergi borçları ile ilgili ödeme emrine karşı açılan davalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere karşı açılmış davalar dahil) bu konuda artık dava 7020 sayılı Kanun’un 2.maddesine göre son bulacağından dolayı, vekalet ücreti veya diğer mahkeme masrafları alınmayacaktır.