SON YAZILAR

25 Temmuz 2017 Salı

Bir gün çalışan 30 bin lira alıyor

Alo Sgk | 09:25 | | | | | | |


Bir gün çalışan 30 bin lira alıyor 

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

İşçi ile işveren arasında zaman zaman çeşitli anlaşmazlıklar olabiliyor. Öyle ki bu anlaşmazlıklar bazen işten çıkarılmaya kadar gidebiliyor. İşverenler/patronlar bazen mevzuat  hükümlerini yerine getirmemekten dolayı yüklü miktarda tazminat ödemek durumunda kalabiliyorlar. (Geniş bilgi için bakınız Arif Temir, İşçinin Geçerli ve Haklı Nedenlerle-Tazminatlı ve Tazminatsız- İşten Çıkarılması, Yaklaşım Yayınları Ankara 2011,www.ariftemir.com). 


Hemen belirtelim başlıkta yer alan haklar iş güvencesi kapsamında olan yer altı linyit ve taşkömürü çıkarılan maden işletmelerinde çalışan ve haksız olarak veya geçerli neden olmadan işten çıkarılıp işe iade davasını kazanan işçiler için geçerli.  Maden işçilerinin işe iade edilme şartlarında diğer çalışanlara göre bazı kolaylıklar var. Mevcut durumda yeraltı  maden işyeri dışında  çalışanların işe iade edilebilmesi için işyerinde en az 6 ay çalışma şartı aranırken yeraltı maden işyerinde çalışanlar için  bir günlük  çalışma süresi yeterli oluyor.  

İş güvencesinden  
kimler yararlanıyor?   

Yeraltı maden işçisinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için işyerinde 30 ve üzerinde işçi çalıştırılması, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, en az bir günlük çalışmasının olması  ve işveren vekilliğinin bulunmaması gerekiyor. Bu şartların hepsini sağlayan yeraltı maden işçileri iş güvencesi hükümlerine tabi oluyor.   

İş güvencesinin
ücreti ve tazminatı   

İş güvencesi kapsamında olan  yeraltı maden işyerinde bir gün çalışan işçi işveren tarafından haklı veya geçerli bir neden olmadan...