SON YAZILAR

24 Temmuz 2017 Pazartesi

Bir kişinin dava açması yeterli

Alo Sgk | 09:37 | | | | |


Bir kişinin dava açması yeterli

Nedim TÜRKMEN
Sözcü

Yüzde 700'ü bulan emlak vergisine karşı her sokakta bir kişinin dava açması yeterli oluyor. Davadan çıkacak karar tüm mükellefler için de geçerli olacak.


Dünkü yazımızda, emlak vergisinde 4 yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi birim metrekare değerlerine karşı, muhtarlıklardan bu kararları tebliğ aldıktan sonra, 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılması gerektiğinin altını özellikle çizmiştik. Adli tatil nedeniyle bu davaların eylül ayının son haftasına kadar da açılabileceğini siz değerli Sözcü okurlarının dikkatine sunmuştum.

Belediyelerin, bazı yerlerde yüzde 700'lük birim asgari değer artışını takdir komisyonu kararı haline getirmelerine tepkiler sürerken, bu konuyla ilgili çok sayıda soru aldım.
HER SOKAKTAN BİR KAHRAMAN
Bir sokak ya da caddede birim asgari değer tespitinden etkilenen 300 emlak vergisi mükellefi var. Ancak bunlardan sadece birinin takdir komisyonu kararına karşı dava açıp, dava sonucunda takdir komisyonu kararının vergi mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumunda; takdir komisyonu tarafından o sokak ya da cadde için belirlenen yeni asgari birim değerler dava açmayan 299 kişiye de uygulanır mı? Bu sorunun cevabı ‘evet'tir.
İÇ GENELGE OLUR VERİYOR…
Emlak vergisi ile ilgili Vergi Usul Kanunu düzenleme yapma yetkisini Maliye Bakanlığı'na vermiştir, Maliye Bakanlığı 08.03.2017 tarihli 2017/1 sayılı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nde bu konuya ilişkin olarak aşağıdaki belirlemeleri yapmıştır:

“c) Açılan davalar sonucu vergi mahkemelerince takdir komisyonu kararının iptali yolunda karar verilmiş olması halinde;

i. İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülmeyen kararlar için takdir komisyonlarının derhal toplanarak yeni bir karar vermesi,

ii. İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülen vergi mahkemesi kararları için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca gecikmeksizin işlem tesis edilmesi...