SON YAZILAR

28 Temmuz 2017 Cuma

BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Alo Sgk | 08:32 | | | |


28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30137 
Karar Sayısı : 2017/10467
Ekli “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve 75288 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN
BAKANLAR KURULU
İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1– 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Karara ekte yer alan liste eklenmiştir.
“MADDE 1- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası, ekli listede yer alan kara ve deniz sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanır.”
MADDE 2– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan Çıldır Aktaş, Dilucu, Kapıköy ve Sarp kara sınır kapıları ile Alsancak, Derince, Giresun, İskenderun, Karasu, Samsun, Trabzon, Yalova ve Zonguldak deniz sınır kapılarında istisna uygulamasına, bu sınır kapılarındaki gümrüklü sahada akaryakıt istasyonlarının kurulduğunun ve genel güvenlik önlemlerinin alındığının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edildiği tarihten itibaren başlanır.”
MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
4/8/200626249
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-16/11/200626348
2-30/12/200626392 (4. Mükerrer)
O29/8/200726628
4-11/6/201127961
SINIR KAPILARI LİSTESİ
Sıra NoKara Sınır Kapılarıİli
1Çıldır AklaşArdahan
2DilucuIğdır
3GürbulakAğrı
4HamzabeyliEdirne
5İpsalaEdirne
6KapıköyVan
7KapıkuleEdirne
8SarpArtvin
Sıra NoDeniz Sınır Kapılarıİli
1Alsancakİzmir
2Ambarlıİstanbul
3Çeşmeİzmir
4DerinceKocaeli
5GiresunGiresun
6İskenderunHatay
7KarasuSakarya
8KepezÇanakkale
9MersinMersin
10Pendikİstanbul
11SamsunSamsun
12TekirdağTekirdağ
13TrabzonTrabzon
14YalovaYalova
15ZonguldakZonguldak