SON YAZILAR

29 Temmuz 2017 Cumartesi

BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Alo Sgk | 08:08 | | |


29 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30138 
Karar Sayısı : 2017/10640
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 tarihli ve 90568 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN
BAKANLAR KURULU
24/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1– (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oram % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.