SON YAZILAR

29 Temmuz 2017 Cumartesi

Evlat edinenlere de borçlanma hakkı

Alo Sgk | 08:16 | | | | | | |


Evlat edinenlere de borçlanma hakkı

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Doğum borçlanması  sadece çocuğu olan kadınları değil,iki yaşına kadar bir çocuğu tek başına veya eşiyle evlat edinmiş kadınları  da ilgilendirmektedir. Evlat edinen kadınlarda doğum borçlanması yapabilmektedir. Bu yönüyle doğum borçlanması kadınlara getirilmiş önemli bir sosyal güvenlik hakkıdır. 


Şartlar neler ? 

Aşağıdaki şartları sağlayan kadınlar evlat edinme nedeniyle doğum borçlanması yapabilirler: 
n Kadın sigortalının evlat edinmeden önce SSK’lı, Bağ-Kurlu veya memur olarak (5510 sayılı Yasanın 4/a, 4/b ve 4/c’li olarak kanun kapsamında) tescil edilmiş olması, 
n Kadın sigortalının adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden doğumdan önce prim ödenmiş olması, 
n İki yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi. 

Borçlanmanın  
emekliliğe etkisi 

 Evlat edinme nedeniyle doğum borçlanması, emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Örneğin 1960 doğumlu Fatma Hanım, 4/a’lı (eski SSK’lı) olarak 01.06.1987 yılında işe girmişse emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi 44 yaşını tamamlama ve 5225 gün prim ödeme koşulana tabi olacak. Fatma Hanımın prim ödeme gün sayısı 4505 gün olduğunu kabul edelim. Fatma Hanım iki yaşını...