SON YAZILAR

27 Temmuz 2017 Perşembe

Göçmen deyip geçmeyin!

Alo Sgk | 08:45 | | | |


Göçmen deyip geçmeyin!

Prof. Dr. Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

34 ülkeyi buluşturan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) verilerine göre, OECD ülkelerinde bulunan göçmen sayısı 2016 yılı itibarıyla zirve yapmış durumda. Bu durum tüm devletleri insani bir krizle karşı karşıya getirdi.

Söz konusu devletler, yerleşim, topluma ve işgücü piyasasına entegrasyon gibi pek çok konuda önlem almaya ve göçmen politikaları geliştirmeye devam ediyor.
Yeni yayımlanan bir OECD raporunda da gerek iç politika uygulamalarının gerekse uluslararası işbirliği çerçevesinin yeniden düşünülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
5 milyon göçmen var
OECD tarafından yayımlanan 2017 yılı Göç Görünümü raporuna göre, 2015 yılında 4.7 milyon olan göçmen sayısı 2016 yılı itibarıyla 5 milyona ulaştı. 2016 yılı, göçmen sayısında art arda artış yaşanan üçüncü yıl. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaş, iç çatışma ya da sefalet nedeniyle insani yardım çığlığında bulunan çok sayıda insan, kendilerini kabul etmeleri beklentisi içinde gelişmiş ve gelişmekte olan dünyanın kapılarında bekliyor.
 OECD ülkelerine yönelik olarak, 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da 1.5 milyon kişinin sığınma talebinde bulunduğu görülüyor. Söz konusu talebin en az üçte kişinin yönü Avrupaülkeleri.
2017’nin daha ilk 6 ayında Avrupa sahillerine ulaşan sığınmacı sayısı 85 bine çıkmış. Bununla birlikte, OECD raporunda tek başına Türkiye’nin 3 milyon Suriyeliye geçici koruma sağladığının da altı çiziliyor.
Raporda mülteci kriziyle ilgili en büyük zorluğun insani acil durum olduğu ifade edilmiş. Çünkü sadece bu yıl Akdeniz’de kaybolan ve boğularak hayatını kaybeden insan sayısı 2 bini geçiş durumda.
Bu korkunç tablo nedeniyle OECD raporunda daha fazla eylem ve işbirliği için yüksek sesle çağrıda bulunuluyor.
Diğer taraftan, göçmenler konusundaki tek zorluk bu değil. Eğitim de acil önlem alınması gereken konular arasında. OECD ülkelerinde öğrencilere verilen ikamet izni sayısı 2015 yılında yüze 11 düzeyinde artmış ve daha da önemlisi çalışma izni alan 1.5 milyon öğrenci var.

‘Mevsimlik’ yükseliş
OECD raporunda gözler önüne serilen bir diğer gelişme, geçici göçün de artmış olması. OECD verilerine göre, 2015 yılı itibarıyla uluslararası firmalar içindeki mobilitenin yüzde 10’un üzerinde ve Avrupa Birliği içindeki geçici görevlendirmelerin de yüzde 3 oranında yükseldiğini söylemek mümkün.
Mevsimlik işçilerin istihdamı da pek çok ülkede artmış durumda. Örneğin, Polonya 2015 yılında 320 binden fazla mevsimlik işçiye ev sahipliği yapmış.
Bu rakam, 2014 yılındakinin neredeyse iki katı ve aynı zamanda, OECD ülkelerinde toplam mevsimlik çalışan sayısının yarısı.

Yüzde 67.4’ü istihdamda
Söz konusu artışa rağmen, 2016 yılı itibarıyla OECD genelinde göçmen nüfusun istihdam oranının bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 67.4 ile nispeten istikrarlı seviyesini sürdürdüğü görülüyor. Ancak...