SON YAZILAR

27 Temmuz 2017 Perşembe

Gümrük Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi'nin işleyişinde yeni düzenleme yaptı

Alo Sgk | 09:04 | | | |


Gümrük Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi'nin işleyişinde yeni düzenleme yaptı

Hasan AKDOĞAN
Dünya Gazetesi

Gümrükler Genel Müdürlüğü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi'nde (YGMS) yeni bir düzenleme yapmış bulunuyor. Şirketleri ve gümrük müşavirlerini de ilgilendiren bu düzenlemede şunlar öngörülüyor;

"YGM bulunan ya da bulunmayan tüm antrepolarda, antrepoya eşya girişi; antrepodan eşya çıkışı ve elleçleme işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütüleceği ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip, YGMS’de yer alan “Sayım Tutanağı-Kayıt İşlemleri” bölümünden tutanak tipi olarak “antrepo giriş”, “antrepo çıkış”, “elleçleme” seçeneklerinden uygun olanı seçilmek suretiyle gerekli bilgilerin sisteme kaydedileceği; 14/4/2017 tarihinden sonra YGMS’de onaylanan tüm “antrepo giriş”, “antrepo çıkış”, “elleçleme” tutanak numaraları ve bunlara ilişkin tarih bilgilerine BİLGE Sistemi beyanname tarihçesinden de erişilebileceği ve konuyla ilgili olarak YGMS’den de sorgu yapılabilecek."
Gümrük Yönetmeliği'nin 338'inci maddesine göre gümrük antrepo rejimine tabi olarak depolanan eşyanın antrepodan kesin çıkışı, rejimi sona erdiren gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile mümkündür. Bu çerçevede, bir antrepo beyannamesi kapsamı eşya, bir seferde antrepodan çıkarılabileceği gibi birden fazla seferde de antrepodan çıkarılabilir. İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere tüm antrepolarda eşya çıkışları için “antrepo çıkış tutanağı” düzenlenmesi gerekiyor. Bununla birlikte, sistemde bir antrepo beyannamesi kapsamı eşya için birden fazla antrepo çıkış tutanağı düzenlenmesi mümkün bulunuyor. Bir antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyanın tamamının antrepodan çıkıp çıkmadığının sistem üzerinden takip edilmesi önem arz etmekte olup bu kapsamda YGMS’de düzenleme yapılmış bulunuyor.
Buna göre YGMS’de “Antrepo Çıkış Tutanağı” alanında yapılması gereken işlemler ile sistemden yapılabilecek sorgulamalar şöyle olabiliyor:
- Bir antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın bir seferde antrepodan çıkarıldığı durumda, YGM/memurlarca “Antrepo Çıkış Tutanağı”nda yer alan...