SON YAZILAR

22 Temmuz 2017 Cumartesi

İşle okul buluşuyor

Alo Sgk | 10:17 | | |


İşle okul buluşuyor

Faruk ERDEM
Sabah Gazetesi

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı. Planda, istihdam için 7 sektör belirlendi. Devlet eğitim sırasında gençleri işe yönlendirecek. Diplomalı işsiz dönemi bitecek


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yılbaşından bu yana büyük bir istihdam seferberliği sürüyor. İlave olarak işe alınanların sayısı 1.5 milyon kişiye ulaşırken yılsonu hedefinin 2 milyonu geçeceği belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nı yayımladı. Benim de üyesi olduğum Çalışma Hayatı Danışma Kurulu toplantısında bizimle paylaşılan strateji belgesi 4 büyük başlıktan oluşuyor: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi.
İstihdam eylem planında şu sektörlerin öne çıktığını görüyoruz: 1) Bilişim sektörü 2) Finans sektörü 3) İnşaat sektörü 4) Sağlık sektörü 5) Tarım sektörü, 6) Tekstil ve Hazır giyim sektörü 7) Turizm sektörü.

OKUYAN İŞ BEĞENMİYOR!

Eylem planında özellikle eğitimin öne alınması çok dikkat çekici. Eğitim-istihdam ilişkisinin sağlıklı kurulamaması yüzünden diplomalı işsizlerimizin çoğaldığını görmeye başladık. Okur-yazar olmayan niteliksiz işgücü grubunda işsizliğin yüzde 4.3 gibi düşük olduğu görülüyor. Lise altında yüzde 9.8, lise de 12.6 yükseköğretimde işsizlik oranı yüzde 13.3'e çıkıyor...