SON YAZILAR

21 Temmuz 2017 Cuma

İşsizlik Sigortası (1)

Alo Sgk | 09:14 | | | | | |


İşsizlik Sigortası (1)

Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Geçtiğimiz hafta İşsizlik Sigortası Fonu konusunu sizlerle paylaşmış ve gelecek yazımızda; İşsizlik Sigortası hususunda bilinmesi gerekenleri konu edeceğimizi yazmıştık.


Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden de yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneğinin süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1.080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller  
                                  
Hizmet akitleri 4447/51’inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

Hastalık,
a) Ücretsiz izin,
b) Disiplin cezası
c) Gözaltına alınma,
ç) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
d) Kısmi istihdam,
e) Grev,
f) Lokavt,
g) Genel hayatı etkileyen olaylar,
ğ) Ekonomik kriz,
h) Doğal afet,

nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.
Devam edecek.