SON YAZILAR

15 Temmuz 2017 Cumartesi

İşsizlik Sigortası Fonu

Alo Sgk | 10:22 | | | | | | | |


İşsizlik Sigortası Fonu

Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 2017 Haziran ayına ait İşsizlik Sigortası Fonu Bültenini yayımladı.


Söz konusu bültenden seçtiklerimize geçmeden işsizlik sigortası ile ilgili bazı bilgileri hatırlayalım.

İşsizlik sigortası nedir?

İşsizlik sigortası; bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. İşsizlik sigortası prim kesintileri 1 Haziran 2000 tarihinde başlamış olup, sigortalı işsizlere ilk ödeme 2002 yılı Mart ayında yapılmıştır.

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra yayımlanan bültene dönelim.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuranlar, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilirler. Otuz günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İşsizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 30 Haziran 2017 tarihine kadar 8.557.625 kişi başvuruda bulunmuş, 5.488.410 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış. Mart 2002 tarihinden 30 Haziran 2017 tarihine kadar toplam 16.510.496.508 TL ödemede bulunulmuştur.

Kısa Çalışma Ödemeleri:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddesi gereğince, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Haziran 2017 ayında 25 kişiye 54.872 TL kısa çalışma ödemesi yapılmıştır.

Yarım çalışma ödemeleri:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5’ inci maddesi gereğince, işçiye, 4857 sayılı Kanunun 74’ üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödemesi yapılmaktadır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

Ücret garanti fonu ödemeleri:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 1’inci maddesine göre; işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmektedir. Haziran 2017 ayında Ücret Garanti Fonu’ndan 410 kişiye toplam 1.662.173 TL ödeme yapılmıştır.

Fon Portföyünün Getirisi:

Fonun 2017 yılı Haziran ayı getirisi yüzde 0,69 olmuş. Fonun son bir yıllık getirisi yüzde 8,25 olmuş.

Haziran 2017 sonu itibariyle toplam fon varlığının;  yüzde 88,80’i kuponlu tahvil, yüzde 9,66’sı mevduat, yüzde 1,54’ü kuponsuz tahvilden oluşmaktadır.

İşsizlik sigortası ile ilgili bilinmesi gerekenleri gelecek yazı paylaşacağız.