SON YAZILAR

19 Temmuz 2017 Çarşamba

İşyerlerini su basanların sigorta primleri erteleniyor

Alo Sgk | 10:15 | | | | | | |


İşyerlerini su basanların sigorta primleri erteleniyor

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

İşyerleri doğal afetlerden her zaman zarar görebiliyor. İstanbul’da dün  meydana gelen yoğun yağış sonucunda su baskınında  bazı işyerleri zarar gördü. Sel baskını sonucunda işyerinde  üretim durup işyeri sahibi sigorta prim borçlarını ödeyemeyecek duruma gelebiliyor.  İşyeri sahiplerinin su baskını gibi doğal afetlerden meydana gelen bu tür  sorununa 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çözüm getiriyor. Buna göre işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile işveren olmayan 4/b’li (eski Bağ-Kurlu) sigortalılar, sigorta primlerini erteleme hakkına sahipler(5510/91.md). 

Erteleme başvurusu ve süresi nasıl ? 
İşyerleri su baskını nedeniyle afete uğrayanların bu durumlarını  belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Örneğin işyerini 18 Temmuz’da sel basan bir işverenin 18 Ekim’e kadar  Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor.Kurumca yapılacak inceleme sonucunda;  prim ödeme aczine düştüklerinin anlaşılması halinde, su baskını tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar  ertelenebiliyor. 

Prim borcuna gecikme cezası yok 
Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemiyor.  Ertelenen primlere  gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmıyor. 

Belgeler geç verilebilir 
Mevcut durumda işverenler çalıştırdıkları...