SON YAZILAR

27 Temmuz 2017 Perşembe

Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Tesliminde KDV

Alo Sgk | 10:09 | | | | | | |


Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Tesliminde KDV 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com


Soru: Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Tesliminde KDV İstisnası Var Mıdır ?
 
Cevap: 3065 sayılı Kanunun (17/4-ş) maddesi uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil) KDV’den istisna edilmiştir.

İstisna sadece konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun tesliminde uygulanır.

Bu kapsamdaki konutların, finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi de KDV’den istisnadır. Bu durumda bu kuruluşların söz konusu konutu hem alışlarında hem de satışlarında KDV istisnası uygulanır. Örneğin, konut finansmanına konu üzerinde ipotek tesis edilmiş olan konutların, ipotek alacaklısı banka tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışı (müzayede mahallinde yapılan satışlar dâhil) KDV’den istisnadır.