SON YAZILAR

22 Temmuz 2017 Cumartesi

Mali tatil beyanname vermeye engel değil

Alo Sgk | 09:13 | | | | | |Mali tatil beyanname vermeye engel değil

Prof. Dr. Metin TAŞ
Milliyet Gazetesi

Beyanname verme süresi mali tatil süresi içinde (1-20 Temmuz) kalan vergi, resim ve harç beyannameleri için merak edilecek bir şey yok. Bu beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzuyor...


Temmuzda başlayan mali tatil, 20 Temmuz Perşembe mesai saati bitiminde sona erdi. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde (1-20 Temmuz tarihleri arasında) kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi, resim ve harç beyannamelerinin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzuyor.
► Mali tatil bitim tarihinde 5 gün içinde sona eren beyannameler mali tatili bitimi izleyen 5 inci günün sonunda beyan edilir..
Yine aynı kanuna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor.
Buna göre, beyanname verme süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihleri arasında kalan vergi, resim ve harç beyannameleri 27 Temmuz Perşembe günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek. İsteyen mükellef, beyannamelerini 27 Temmuz’u beklemeden daha önce de verebilecek.Örneğin, Haziran 2017 dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajlarına ilişkin muhtasar beyannameler, Nisan-Haziran 2017 dönemine ait üç aylık muhtasar beyanname ve Haziran 2017 dönemine ait damga vergisi beyannamesi gibi beyannameler 27 Temmuz Perşembe günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek.

Ödeme süresi
Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, kanuni verilme süresi 1-20 Temmuz ve mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün (21-27 Temmuz)  içinde kalan beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 31 Temmuz’da sona erecek. Ancak isteyen mükellef, 31 Temmuz’u beklemeden ödeme yapabilecek. İkmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup vadesi 1-20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi de 27 Temmuz Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak. Talepte bulunma süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihlerine rastlayan ikmalen, resen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara ilişkin olarak, 27 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulabilecek.

Dava açma süresi
İkmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olan dava açma süresi, mali tatil süresince işlemiyor. Buna göre, dava açma süresinin mali tatile rastlaması nedeniyle mali tatil süresince işlemeyen süreler, 20 Temmuz sonrasına eklenecek. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacak.

‘Fazla vergi vergiyi öldürür’
Yazının başlığı, bir Fransız atasözü... Bu söz, vergiler aşırı yükseltildiğinde refleks olarak vergisiz alanlara kayma yaşanacağını anlatıyor. Vergisiz alanlara kayma, devletin umduğu geliri toplayamamasına neden olur. Başka bir deyişle, uygulanan vergi oranının yüksek olması, toplam vergi gelirlerinin de aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor. Bizim sözlerimizle ifade edecek olursak; vergide ölçü kaçırılırsa “evdeki bulgurdan olunması” söz konusu olabiliyor.
Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı bu duruma iyi bir örnek oluşturuyor...