SON YAZILAR

21 Temmuz 2017 Cuma

Mali Tatil Sona Erdi! SGK Bildirgelerinin Verilme Sürelerine Dikkat

Alo Sgk | 08:30 | | | | |


Mali Tatil Sona Erdi! SGK Bildirgelerinin Verilme Sürelerine Dikkat

Gülbenk Müşavirlik


5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrasında,


1-Son günü malî tatile rastlayan kanun kapsamına giren süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmakta,

2- Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler ise malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci gün sona ermiş sayılmaktadır.

2017 yılında mali tatilin 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken ve yasal verilme süresi;

-1 Temmuz 2017 ila 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi 27 Temmuz 2017 tarihine

-21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi ise 25 Temmuz 2017 tarihine

kadar uzamış bulunmaktadır.


2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 25/7/2017 Salı günü sona eriyor.

Özel sektör işverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi, belgenin ilişkin olduğu ayın 23’ünde sona ermektedir.

Dolayısıyla 2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilme süresi her ne kadar 23/7/2017 tarihine tekabül etse de, 5604 sayılı Kanun uyarınca 20/7/2017 ila 25/7/2017 tarihleri arasında sona eren bildirim yükümlülüklerinin yasal verme süresi 25/7/2017 tarihinde sona erdiğinden, 2017/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilme süresi de 25/7/2017 Salı günü sona erecektir.


Yasal verilme süresi 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında sona eren işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri 27/7/2017 Perşembe gününe kadar verilebilecek.

SGK’ya verilmesi gereken ve yasal verilme süresi 1 Temmuz 2017 ila 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi 27 Temmuz 2017 tarihinde sona erdiğinden, yasal verilme süresi 1 Temmuz 2017 ila 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri de 27/7/2017 Perşembe gününe kadar verilebilecektir.

Örneğin, 4/7/2017 tarihinde işe başlayan bir sigortalının işe giriş bildirgesinin verilme süresi her ne kadar 3/7/2017 tarihinde sona erse de, 3/7/2017 tarihinin 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasına rastlaması nedeniyle işe giriş bildirgesi 27/7/2017 tarihine kadar verilebilecektir.


Yasal verilme süresi 21 Temmuz ila 25 Temmuz arasında sona eren işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri 25/7/2017 Salı gününe kadar verilebilecek.

SGK’ya verilmesi gereken ve yasal verilme süresi 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında sona eren belge ve bildirgelerin yasal verilme süresi 25 Temmuz 2017 tarihinde sona erdiğinden, yasal verilme süresi 21 Temmuz 2017 ila 25 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona eren işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgeleri 25/7/2017 Perşembe gününe kadar verilebilecektir.

Örneğin, İlk defa 21/7/2017 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işverence işyeri bildirgesinin en geç 21/7/2017 tarihine kadar verilmesi gerekmekte ise de, 21/7/2017 tarihinin 21-25 Temmuz 2017 tarihleri arasına rastlaması nedeniyle işyeri bildirgesi 25/7/2017 tarihine kadar verilebilecektir.


İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamında değil.

5604 sayılı Kanunun 2 maddesi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamına alınmadığından, Temmuz ayı içinde meydana gelen iş kazalarının kazanının olduğu tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.


2017/Mayıs ayına ait primlerin KDV iadesinden mahsup suretiyle ödenmesi halinde süre 27/7/2017 tarihinde sona eriyor.

İşveren Uygulama Tebliği uyarınca prim borçlarının KDV iadesinden mahsup suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen 20. günde sona ermektedir.

Dolayısıyla 2017/Mayıs ayına ait primlerin KDV iadesinden mahsup suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi  her ne kadar 20/7/2017 tarihinde sona erse de, 20/7/2017 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle son ödeme süresi 27/7/2017 tarihine uzayacaktır.