SON YAZILAR

19 Temmuz 2017 Çarşamba

SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları

Alo Sgk | 09:35 | | | |


SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar, bugün sizlere 15 Temmuz kalkışmasında gazi olanlara verilen haklardan ve 15 Temmuz’un resmi tatil olmasından bahsedeceğim.

Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe halkımızın birlik ve bütünlüğü sonucu geri püskürtülmüş ve başarısız olmuştur. Bu süreçte 248 şehit ve 2196 yaralananımız olmuştu. 684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ise şehit olanların yakınlarına ve gazilere maaş bağlanacağı belirtilip gerekli uygulama için de SGK görevlendirilmiştir.
 
SGK, 684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca, 15 Temmuz Gazileri İle Terör Eylemleri Veya Terörle Mücadele Görevinin İfası Sırasında Yaralananlara 1053 Sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri İle Dereceleri Hakkında Nizamnameye Göre Tespit Olunacak Dereceler Esas Alınarak Aylık Bağlanması ve bağlanacak aylıkların miktarları belirtilip basın duyurusu ile sürecin nasıl işleyeceği belirtmiştir. Öte yandan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemleri sebebiyle 23/01/2017 tarihinden önce yaralanmış kamu görevlileri ile er, erbaş ve güvenlik korucularından, aynı kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanamamış olanların izlemesi gereken yol belirtilmiştir.
 
Bu süreçte özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bey SGK kurum Başkanı M. Selim Bağlı bey ve SGK İl ve Merkez müdürleri ile personelleri büyük bir özveri ile görevlerini yapmışlardır. Hatta bir çok şehidin ve gazinin evlerine kadar gidip sürecinin hızlandırılmasını sağlandığına şahit olmuşumdur. 
 
Şehit yakınları ve gazileri adına öncelikle Cumhurbaşkanı ve Başbakana olmak üzere Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı hemşerim Mehmet Müezzinoğlu beye, SGK kurum Başkanı M. Selim Bağlı beye, SGK İl ve Merkez Müdürleri ile personellerine gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
 

15 TEMMUZ RESMİ TATİL OLDU


25.10.2016 tarihli ve 2429  Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna  25.10.2016 tarihli ve 6752 sayılı kanunla eklenen  hükme göre15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilmiştir. Bundan sonra 15 Temmuz genel tatil günü olmuştur. 2017 yılından itibaren 15 Temmuzda çalışanlara ücretleri bir kat fazlasıyla ödenecek.  Günlük ücret alanlara ise iki günlük ücret ödenecektir.

 

15 TEMMUZ’DA İŞÇİ ÇALIŞMAK ZORUNDA MI?

İş Kanununa göre işçinin genel tatil günlerinde (15 Temmuz da dahil olmak üzere), çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekir. Görüldüğü üzere genel tatil günlerindeki çalışmalara ilişkin muvafakat, iş akdinin (sözleşme) kurulması sırasında işçiden alınabilmektedir. Sözleşmede genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin muvafakati alınan işçiyi, işvereni bu günlerde çalıştırabilir. Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

 

15 TEMMUZ GAZİLERİNİN MAAŞ DIŞINDAKİ HAKLARI

1.Ücretsiz Seyahat Hakkı, 2.Elektrik Ve Su İndirimi, 3.Eğitim Öğretim Yardımı, 4.Bakım Ücreti, 5.Faizsiz Konut Kredisi, 6.İstihdam Hakkı, 7.Sağlık Yardımı. 15 Temmuz’u barışın, huzurun, kardeşliğin, adaletin tesisi için bir vesile olarak...