SON YAZILAR

25 Temmuz 2017 Salı

Uluslararası vergi standartları Türkiye tarafından kabul edildi

Alo Sgk | 09:05 | | |


Uluslararası vergi standartları Türkiye tarafından kabul edildi

Ramazan BİÇER
Dünya Gazetesi
Sevgili DÜNYA okuyucuları, 27 Ocak’ta bu köşede “Uluslararası vergi kuralları yeniden yazıldı” başlıklı bir yazıyı sizlerle paylaşmıştım. Yazımı da “Bakalım 6-7 Haziran’da Paris’te düzenlenecek olan törende anlaşmaya imza atacak ülkeler arasında yer alacak mıyız? Bekleyip göreceğiz” diye tamamlamıştım.


Beklentim doğru çıktı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek uluslararası vergi standartlarını içeren çok taraflı uluslararası anlaşmaya Türkiye adına imza attı. Anlaşma, OECD ve G-20 ülkeleri dahil çok sayıda ülkenin bakan ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından OECD’nin ev sahipliğinde Paris’te 7 Haziran’da imzalandı.
Anlaşma, kendi alanında bir ilk olarak ifade ediliyor ve birçok uzman tarafından da devrimsel bir adım olarak kabul ediliyor. Anlaşma önemli çünkü 1.100’den fazla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını revize ediyor. Anlaşma ile güdülen amaç ise çok uluslu şirketlerin ülkelerin vergi mevzuatlarındaki farklılıklardan yararlanarak vergiden kaçınmalarını (tax avoidance) engellemek.
Şu anda anlaşmayı imzalayan ülke sayısı Türkiye ile birlikte 68 ancak 25-30 ülkenin daha bu anlaşmayı 2017 sonuna kadar imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın uygulamaya konulabilmesi için ise en az 5 ülkenin iç mevzuatına göre onaylanması şartı bulunuyor Türkiye’de de aynı şekilde TBMM tarafından bir kanun ile onaylanması gerekiyor.

Anlaşma ne getiriyor?

Anlaşma ile uluslararası standartlar imza atan tüm ülkeler tarafından yeknesak olarak uygulanıyor olacak. Bu kapsamda anlaşmada aşağıdaki konularda düzenleme yapılıyor:
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kötüye kullanımı
• Yapay olarak daimî işyeri (permanent establishment) oluşmasının önlenmesi
• Hibrid düzenlemeler ile vergiden kaçınılmasının önlenmesi
• Vergi konularındaki uluslararası uyuşmazlıkları azaltmak için “Karşılıklı Anlaşma Usulü”nün geliştirilmesi
• Vergi konularındaki uluslararası uyuşmazlıklar için kullanılacak zorunlu tahkim (mandatory binding arbitration).
Anlaşma, yukarıda sayılan konularda “uluslararası minimum standartlar” ı içinde barındırıyor. Ülkeler tarafından uygulanması zorunlu maddeler yanında tercihe bağlı ve ülkenin ihtiyacına göre seçimlik maddeler de bulunuyor.

Türk şirketlerine etkileri

Anlaşmaya ülkemiz adına imza atan...