SON YAZILAR

5 Temmuz 2017 Çarşamba

Uzman hekimde tarih ertelendi

Alo Sgk | 09:32 | | | | | | | |


Uzman hekimde tarih ertelendi

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmişti. 18.06.2016 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülükleri kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2020 tarihine kadar ertelendi. 7033 sayılı Kanun 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu yerlerde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 01.07.2020 tarihinde başlayacak. 
  
Hangi işyerlerinde  
50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan en az bir en fazla 49 kişinin çalıştığı  mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik, noterlik, avukatlık, mimarlık, mühendislik, kooperatif merkezi, ana okulu, kreş, bütün okullar, apartmanlar, siteler, bakkal, manav, terzi, vb. gibi işyerleri de dahil  olmak üzere  bir çok işyerinde  iş güvenliği  uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihine kadar  ertelendi.  

50 ‘den az çalışanı olanlar 
1 ile 49 çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen sertifika eğitimlerini tamamlamak şartıyla, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. Bu  düzenleme işyerleri için getirilmiş önemli bir kolaylıktır. Bu kapsamdaki eğitimler Anadolu Üniversitesince verilmektedir.Bu program için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamaktadır. Bu alana...