SON YAZILAR

29 Ağustos 2017 Salı

20 Yıl Sonra Mali Müşavirlik Nasıl Bir Meslek Olacak?

Alo Sgk | 10:34 | | | |


20 Yıl Sonra Mali Müşavirlik Nasıl Bir Meslek Olacak?

İsmail Tekbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Sevgili meslektaşlarım derler ki, son on yılda bilişim teknolojisinde yaşanan gelişim ve değişim, araba sektöründe olsa idi şu an uçan arabalara biniyor olurduk.  Bu durum öyle bir hale geldi ki, eskiden devletlerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsur askeri güçleri iken, günümüzde bu kavram yerini teknolojiye bırakmış durumdadır. 


Tabi mesleğimizde bu gelişimden ve değişimden hak ettiği payı fazlası ile almaktadır. Kâtiplikle başlayan mesleki gelişimimiz son on yılda teknolojik gelişimler neticesinde e-beyanname, e-defter, e-fatura, yeni nesil yazarkasa ve hazır beyan sistemi gibi kavramlar ile tanışmıştır. Kısaca “Sanayi 4.0” diye adlandırılan 4.Sanayi Devrimi ve yapay zekâ gibi teknolojinin ulaştığı son noktadan da etkilenmemesi mümkün değildir. Kaldı ki, uluslararası teknoloji firmaları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde gelecek 20 yıl içerisinde muhasebe sektöründe çalışan 1000 kişiden 940’ının teknolojik gelişmeler neticesinde işsiz kalacağı açıklanmıştır.  

Gelelim ülkemizdeki gelişmelere, Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile düzenlediği bir toplantıda bu gelişimi ve değişimi doğrular yönde açıklamalar yapmıştır. Bakan Ağbal, “önemli projelerinden bir tanesinin beyannamesiz vergi sistemi olduğunu belirterek, elektronik devlet uygulamalarının buna imkân verdiğini belirtmiştir.”  Keza önceki yıllarda da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerlerde, Başkanlığın bilgi teknolojileri alanında yaşayacağı değişim ve dönüşüm üzerine sunum gerçekleştirilmiş ve gelecek on yılın sonunda Başkanlığın ihtiyacı olan birçok bilgi ve beyanların e-defter, e-fatura ve yeni nesil yazar kasa gibi sistemler tarafından otomatik ve anlık olarak Başkanlığın sistemine kayıt edileceği belirtilmiştir.   Dünyada da azımsanmayacak sayıdaki ülkenin Maliye Bakanlığı ihtiyacı olan bilgi ve beyanları otomasyon ve bilgi sistemleri tarafından karşılamaktadır. Öyle ki mali müşavirler beyan ve bildirim yapmak yerine sadece bilgi ve otomasyon sistemlerinin ürettiği bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. 
Peki şimdi soruyorum size : Bu teknolojik gelişmeler karşısında  Maliye Bakanlığının gelecek yirmi yıl için bir projesi var iken, küçük ve orta ölçekli olarak tabir ettiğimiz firmaların gelecek on yıl için bir projesi var iken, Sizce Türmob’un gelecek yirmi yıl içinde Mali Müşavirlik mesleğinin nasıl bir değişime ve gelişime uğrayacağı konusunda bir projesi, bir teorisi var mı?
Söylemek istediğim şu; “Değişimin gerisinde kalıp, değişimin kölesi haline gelmek istemiyor isek; mesleğimizin gelecekte teknolojik alanda yaşayacağı değişimleri tespit ederek mesleğimizi bu çerçevede yeniden yapılandırmamız ve vizyoner fikirler üretmemiz gerekmektedir.”

Mesleki gelişimimizin 21. yüzyılda ulaştığı nokta bence, “Mali Mühendislik
¹  olmalıdır. Mali Mühendisler kendi alanında uzmanlaşmış, pratik ve teorik bilgilerini, felsefe, matematik ve bilim ile birleştiren ve mali müşavirlerin küresel gelişmelere bağlı olarak yeniden tasarlanan mesleki kariyer alanıdır. Ayrıca Mali Mühendislik mesleğimizin ilerde yaşayacağı teknolojik değişim ve gelişmelere cevap verecek vizyoner bir projedir.
Sonuç olarak tekrar soruyorum: “Yirmi yıl sonra mali müşavirlik nasıl bir meslek olacak bir planınız var mı?”
Makalenin Sözü; 
“Ben çocuklara düş kurdurmayı seviyorum. Düş kuran insan düşünüyor demektir.” Muzaffer İZGÜ


Dipnotlar:

1-Mali Mühendislik kavramına ait detaylı bilgiye daha önceki yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.