SON YAZILAR

8 Ağustos 2017 Salı

Aracı çizen tazminatı unutsun

Alo Sgk | 09:50 | | | | | |


Aracı çizen tazminatı unutsun

Ahmet Metin AYSOY
Star Gazetesi

Yazının başlığı ile ilgili bölümü sona bırakarak, önce işçinin işverenin malına zarar vermesinin hangi durumda işten tazminatsız çıkarılmasına yol açabileceğini ele alalım.


A- Tazminatsız işten çıkarılma

- Çalışanın işverenin malına verdiği zarar brüt günlük ücretinin otuz katını geçiyorsa işverenin işçiyi ihbar ve kıdem tazminatı ödemeksizin çıkarma hakkı vardır. İşçinin zararı derhal ödemiş olması veya ödeyecek olması işverenin bu hakkını ortadan kaldırmaz. Ancak işverenin zarar miktarını öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde bu hakkını kullanmaması veya her halükarda zarara neden olayın oluştuğu tarihten itibaren 1 yıl geçmiş olması durumunda işverenin tazminatsız olarak işçiyi işten  çıkarma hakkı düşer.

- Zarar miktarı hesaplanırken zararı veren çalışanın günlük brüt ücreti esas alınır. İkramiye, fazla çalışma, bayram tatili ücreti gibi ücret eki ödemeler dikkate alınmaz. Çalışanın günlük brüt ücreti otuzla çarpılır. Çıkan rakama işçinin kusur oranı tatbik edilerek işçinin sebep olduğu zarar hesaplanır. Örneğin; otuz günlük brüt ücreti 2.500 TL  olan çalışanın işyerine ait araca verdiği zararın 4 bin TL ve bilirkişi kusur raporunda belirtilen işçinin kusur oranının yüzde 50 olduğu varsayıldığında, işçinin neden olduğu zarar tutarı olan (4.000 x yüzde 50) 2.000 TL’ nin işçinin 30 günlük brüt ücreti olan 2.500 TL’ yi geçmemiş olması sebebiyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten çıkarılması mümkün değildir.

- Zararın meydana gelmesinde işveren asli kusurlu ise zarar miktarı ne olursa olsun işçi tazminatsız çıkarılamaz. Örneğin...