SON YAZILAR

12 Ağustos 2017 Cumartesi

Artırımlı Teminat Uygulaması Kontrol Raporlarının Oluşması Hakkında Duyuru

Alo Sgk | 10:30 | | | |


Artırımlı Teminat Uygulaması Kontrol Raporlarının Oluşması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 15.02.2017 tarih ve 29980 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 21. Maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-5. Bölümünün sonuna “Artırımlı Teminat Uygulaması” eklenmiş ve Başkanlığımızca da 26.04.2017 tarihi itibariyle ARTIRIMLI TEMİNAT UYGULAMASI RAPORU oluşturulmaya başlanılmıştır.


            Vergi daireleri ile mükelleflerden gelen sorular ve geri bildirimler sebebiyle ATU Kontrol Raporlarını oluşabilmesi için gerekli olan koşullar hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.
            ATU Kontrol Raporunun oluşabilmesi için;

1.      Mükellefler İnternet Vergi Dairesinden KDV iade liste girişi yaparken; “İade Türü” bölümünde, “Nakden İade” veya “Kısmen Mahsup Kısmen Nakden” İade seçeneklerinden birisini seçtikten sonra “İade Talebiniz İçin ARTIRIMLI TEMİNAT MEKTUBU Verecek misiniz?” sorusunda “Evet” işaretleyip teminat mektubu referans numarası eksiksiz olarak yazmalıdır.


2.      İade dönemine ilişkin internet vergi dairesinde bulunan “İade Talep Dilekçe İşlemleri” menüsünden, standart iade talep dilekçesi doldururken “Artırımlı Teminat ile Nakden İade seçilerek iade tutarı ilgili kutucuğa yazılmış olmalıdır.3.      Mükelleflerin ATU iade talepleri için vergi dairesine ibraz ettikleri teminat mektubunun, 203 evrak kodundan iade dönem bilgileri doğru girilerek kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan 3 koşuldan birinin eksikliği halinde ATU Kontrol Raporu oluşmayacaktır.