SON YAZILAR

17 Ağustos 2017 Perşembe

BKK 2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

Alo Sgk | 08:39 | | |


BKK 2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30157 
Karar Sayısı : 2017/10609
Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23/6/2017 tarihli ve 2432 sayılı yazısı üzerine, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihînde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN
BAKANLAR KURULU
3/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10609 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1– 1/8/2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki Kararın 1 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘‘a) C – İmalat başlığı altında yer alan:
29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı
29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı
29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dâhil)
29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı
29.10.07 Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)
30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar
30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı
30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı”
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.