SON YAZILAR

26 Ağustos 2017 Cumartesi

Bu sektörlerde işler kolaylaştı

Alo Sgk | 10:31 | | | | | |


Bu sektörlerde işler kolaylaştı

Resul KURT
Star Gazetesi

Çalışma Hayatında bürokrasiye neden olan ve uygulamada işletmeler için bir çok zorluğa neden Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan bazı hükümlerde değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliklerle hem çalışma sistemlerinde kolaylıklar getirildi hem de işçi ve işveren arasında iş barışının güçlendirilmesi sağlanmış oldu.


***

Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Sektörlerine Özel Düzenleme

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan düzenlemeler şöyledir;

- İki Vardiya İmkanı

2015 yılında yayınlanan 6645 Sayılı Torba Kanunla 4857 Sayılı Kanun’un gece çalışmalarını düzenleyen 69.maddesi’ne, “Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” hükmü eklenmiştir.

6645 sayılı Kanunla İş Kanunu’nda yapılan değişikliğine uyum sağlamak amacıyla, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 24 saatte üç posta (vardiya) yerine iki posta çalışılabileceği düzenlenmiştir. Bu değişiklikle belirtilen sektörlerde 24 saat esasına göre çalışılan işyerlerinde haftalık çalışma süresi sabit tutulduğundan, tarafların anlaşarak iki posta çalışma sistemine geçmesi durumunda çalışma günlerinin azalması, dolayısıyla yolda geçen sürelerin azalması mümkün olabilecektir. Ayrıca bu değişikliğin bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri de kapsayacak şekilde uygulanması imkânı tanınmıştır.

Bu doğrultuda yönetmelikte yapılan düzenleme,“Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.”şeklinde olmuştur.

***
- Gece 7,5 Saati Aşan Çalışma İmkanı

Haftalık 45 saati aşmamak şartıyla turizm, özel güvenlik ve sağlık sektöründe gece çalışması tarafların anlaşması şartıyla 7,5 saatten 11 saate çıkarılmıştır. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.

Ayrıca turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinin kapsamı belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre;

·      Turizm hizmeti yürütülen işler;ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde...