SON YAZILAR

2 Ağustos 2017 Çarşamba

Çalışanlar rapor parasını nereden alacak?

Alo Sgk | 08:56 | | | | | | |


Çalışanlar rapor parasını nereden alacak?

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Sosyal güvenlikte amaçlanan kapsama giren sigortalıların sağlık harcamaları ile çeşitli nedenlerle uğrayacakları gelir kayıplarını belli koşullarda karşılama amacı vardır. Özellikle, çalışanın, başka bir geliri de olmadığı düşünüldüğünde, hastalık, doğum, iş kazası, gibi çalışanın gelirinden mahrum kalacağı durumlarda uğrayacağı bu kaybını telafi etmeye yönelik “geçici iş göremezlik ödeneği” verilmektedir. Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Geçici iş göremezlik ödeneği;


1- İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
2- Hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğramaları halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
3- Kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün, sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile sigortalının isteği ve hekim raporu ile doğum öncesinde kullanılmayan sürenin beş haftaya, çoğul gebelik halinde yedi haftaya kadar olan kısmından doğum sonrasına ilave edilen her gün için verilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı ve hak sahiplerine yapılan geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme yardımı, şahıs sağlık yolluğu yardımı gibi bazı ödemeleri her ayın 8 - 14 tarihleri aralığında, T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılmaktaydı. SGK ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) arasında yapılan protokol gereği bu kapsamdaki ödemeler mesai saatleri içerisinde günlük olarak PTT iş yerlerinden yapılacak olup, bu ödemelerden dolayı hak sahibinden herhangi bir komisyon ve masraf alınmayacaktır. Konu ile ilgili ödemeler protokol kapsamında 20/07/2017 tarihi itibariyle başlamıştır.
Dolayısıyla, SGK’ dan sigortalı ve hak sahiplerine yapılacak olan (geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme yardımı, şahıs sağlık yolluğu yardımı vb.) ödemeler hak sahibinin başvurusu halinde PTT işyerlerinden mesai saatleri içerisinde günlük olarak gerçekleştirilecektir.

Hangi Hallerde Eksiltme Yapılır?

Sigortalının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği;
1- Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle...