SON YAZILAR

14 Ağustos 2017 Pazartesi

Emekli olunca işten atılmamak için imzaya dikkat!

Alo Sgk | 08:32 | | | | | |


Emekli olunca işten atılmamak için imzaya dikkat!

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

Emekli olanlar genellikle isteğe bağlı şekilde aynı işyerinde çalışmaya devam edebilirken, bazı işverenler buna izin vermez. Burada belirleyici olan imzalatılan işyeri içi yönetmeliğidir. Bunu imzalayan emekli olunca işinden olabilir...

Bir kişinin emekli olabilmesi için üç şartı yerine getirmesi gerekir. Yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı. Çoğu kez çalışanlar prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldururlar ve emekli olmak için yaşı doldurmayı beklerler. Yaş şartını da dolduran kişi çalıştığı işyerinden emeklilik nedeniyle ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılmak istemesi halinde kendi işyerinde geçirdiği süre üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Öte yandan emekli olması nedeniyle istifa edip işyerinden ayrılacak işçinin işverene bu durumu bildirim süresi kadar önce söylemesi gerekir.

İŞYERİ İÇİ YÖNETMELİK ÖNEMLİ
Bazı işyerlerinde işverenler işyeri içi yönetmelik veya tebliğlerle emekli olan çalışanların çalıştırılmaya devam edilmeyeceğini işçilere bildirir. Bu durumda işçi istese de çalışmaya devam edemez. Hatta bazı durumlarda belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin iş sözleşmesinin feshedileceği ifade edilir. Örneğin 65 yaşını geçmiş kişilerin çalışmaya devam edemeyeceği yönünde hükümler yönetmeliklerde bulunabilir. Bu tip uygulamaların işveren tarafından hassasiyetle uygulanması gerekmektedir. Aksi taktirde işverenin başı ağrır.

KILIK KIYAFET BİLE KURALLI
Çalışma hayatında kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemeler genel olarak işyerindeki düzenleyici hükümlerdir. Bunun yanında işverenler işyeri içi yönetmelikler veya tebliğlerle işyeri içerisindeki uyulması gereken genel ve özel kuralları belirleyebilirler. Örneğin işveren disiplin yönetmeliğiyle işçinin kılık ve kıyafetinin nasıl olması gerektiğini ve bu kurala uyulmazsa hangi yaptırımların uygulanabileceğini belirleyebilir. Bu durumda çalışan belirlenen kurallara göre disiplin yönetmeliğindeki hükümlere uymak ve gerektiğinde yaptırımlara katlanmak zorundadır.

Herkese uygulanması şart
İşyeri içi yönetmeliklerde veya işyerinde kullanılan diğer hukuki kaynaklarda yer alan bu yöndeki hükümlerin işçiler arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanması mutlaka gerekir. Örneğin 65 yaşının üzerindeki kişilerin çalıştırılmaya devam edilmeyeceği yönünde hüküm bulunan bir işyerinde 65 yaşını geçen herkesin iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekir. Söz konusu ükmün bazı işçiler için uygulanmaması halinde geçerliliği söz konusu değildir.

İşverenin cebi de yanar
Bu nedenle bu yönde bir yönetmelik hükmü bulunuyorsa...