SON YAZILAR

30 Ağustos 2017 Çarşamba

Fazla mesaide

Alo Sgk | 09:45 | | | | | | | | |


Fazla mesaide

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Çalışma hayatında adeta çileye dönüşen bazı uygulamalar var. Bunlardan birisi de fazla çalışma onayının işçiden her yıl başında yeniden alınması idi. İşçi fazla çalışma/mesai yapmak istiyor, işverenin mesaiye ihtiyacı var ama gelin görün ki işin içine her yıl imza şartı girince işçi “Acaba işveren bir yerden hakkımı mı çalacak?” veya “Durup dururken işveren niye imza istiyor, acaba mesaimi ödememek için beni kumpasa mı getiriyor!” gibi düşünceler işçiyi düşündürüyor, bir yerde de iş barışını bozuyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçinin bu tür endişelerini giderecek, işverenlerin de iş yükünü azaltacak önemli bir değişikliğe imza attı. Bürokrasinin kaldırılması ve iş hayatının kolaylaştırılması için bu değişiklikleri yapanlara müteşekkiriz.
25 Ağustos 2017 tarihinde Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin dokuzuncu maddesinde yapılan değişiklikle fazla çalışma onayının her yıl başında alınmasına yönelik zorunluluk kaldırıldı. Böylece 2018 yılının başında fazla çalışma onayı alınmasına gerek olmayacak. İş sözleşmesinin yapılması esnasında veya fazla çalışma ihtiyacı olduğunda fazla çalışma onayının alınması yeterli olacak.
Genel olarak, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekmekte. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmamaktadır.
Artık fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınabilecek ve işçi özlük dosyasında saklanacaktır. Ayrıca özlük dosyasında fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren belgeleri düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklaması gerekiyor.
Yapılan bir önemli değişiklik ise işçinin fazla çalışma onayından vazgeçme hakkını ilgilendiriyor. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecektir. Böylece işçinin iş sözleşmesinde veya fazla çalışma ihtiyacı ortaya çıktığında vermiş olduğu onayı geri alması mümkün olacaktır.
***

Kimlik bildirme angaryası da kalksın

Her yıl ocak ayında işçiden fazla çalışma onayı alınması kaldırıldı ama...