SON YAZILAR

4 Ağustos 2017 Cuma

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)

Alo Sgk | 08:28 | | | |


04 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30144

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 144)

MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1
Alanya Gümrük Müdürlüğü
2
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
3
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
4
Giresun Gümrük Müdürlüğü
5
İsdemir Gümrük Müdürlüğü
6
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
7
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
8
Samsun Gümrük Müdürlüğü
9
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
10
Trabzon Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.