SON YAZILAR

7 Ağustos 2017 Pazartesi

Gurbetçilere Bu Yaz İlk Kez KDV'siz Konut ve İş yeri Satışı

Alo Sgk | 08:57 | | | | | | |


Gurbetçilere Bu Yaz İlk Kez KDV'siz Konut ve İş yeri Satışı

Nazmi KARYAĞDI 
E.Gelir İdaresi Strateji Geliştirme D.Bşk./E.Baş Hesap Uzmanı
Dünya Gazetesi
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız yoğun bir şekilde memlekete tatil için gelmeye başladılar. 1960’lardan başlayarak Almanya’dan İskandinav ülkelerine, Fransa’dan Hollanda’ya çalışmak için giden yurttaşlarımız o günden bu yana ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkılar sağladılar.

Artık üçüncü kuşak Türk vatandaşları Avrupa’da yaşıyor ve üç kuşağı da ilgilendiren bir düzenleme geçtiğimiz bahar aylarında TBMM’de yasalaşarak yürürlüğe girdi.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 1 Nisan’da yürürlüğe giren değişiklikle (KDVK Md.13/1-i), yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize Türkiye’de KDV ödemeksizin konut veya iş yeri alabilme imkanı getirildi.

Yapılan düzenlemenin şartları ve uygulama süreci

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç) bu imkandan yararlanabilecekler.
Gurbetçilerimiz yaşadıkları ülkeden alacakları ikamet tezkeresi ile bu durumu satıcıya sunacaklar. Ayrıca en az altı aydır yurt dışında bulunduğunu ispat edecek belgeyi satıcıya verecekler.
Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk vb. olarak tanımlanan konut veya iş yerlerinden inşaatçı (müteahhit) tarafından devrin ilk kez gurbetçimize yapılıyor olması gerekiyor. İnşa eden kişi bir başka kişiye satmışsa ve gurbetçimiz de bu kişiden satın almışsa, aldığı yer sıfır (kullanılmamış) dahi olsa, bu durumda KDV ödeyecektir.
İkinci önemli kural, satın alma bedelinin yabancı para (döviz) olarak Türkiye getirilmesidir. Bunun bir yöntemi yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye'deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesidir.
Pek güvenilir bir yöntem olmasa da eğer gurbetçimiz...