SON YAZILAR

22 Ağustos 2017 Salı

Hastaneler ve oteller rahatladı

Alo Sgk | 08:49 | | | | | | |


Hastaneler ve oteller rahatladı

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

6645 sayılı Kanunla turizm, özel güvenlik ve sağlık sektöründe çalışanların gece 7.5 saatten fazla çalışılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştı. Ancak bu düzenleme ikincil mevzuata yansıtılmamıştı. Bu nedenle uygulamada sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunları ortadan kaldırmak için ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Ayrıntılarını açıklayalım. 

Kadınlarda gece mesaisi 

19 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kadınların gece postalarında 7.5 saatten fazla çalışabileceği yönünde düzenlemeler içeriyor. Buna göre  turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. Dolayısıyla kadınlar gece döneminde 11 saati geçmemek üzere çalıştırılabilecek. 

Bu düzenleme ile sağlık sektörüne özelliklede özel hastanelere büyük kolaylık sağlandı. Özel hastanelerde kadın işçiler üç posta halinde çalıştırılmak zorunda kalıyordu. Posta değişimleri gece geç saatlere denk geldiği için işçilerin evlerine götürülüp getirilmesi hastaneler ve çalışanlar yönünden çeşitli sorunlar oluşturuyordu. Yönetmelik değişikliği ile birlikte bir hastanede çalışanlar 20.00-08.00  ve 08.00-20.00 saatleri arasında iki posta halinde bir saat ara dinlenmesi kullanarak çalışabileceklerdir. Yönetmelik değişikliği hastanelerde ve hastanelerin alt işverenlerinde/taşeronlar da çalışanları ve çalıştıranları rahatlatmıştır. 

Erkeklerde gece mesaisi 

19 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren...