SON YAZILAR

16 Ağustos 2017 Çarşamba

İnşaatçılar 2016 desteklerinin eylülden sonra da sürmesini istiyor

Alo Sgk | 09:27 | | | | |


İnşaatçılar 2016 desteklerinin eylülden sonra da sürmesini istiyor

Osman AROLAT
Dünya Gazetesi

Konut sektöründe yer alan derneklerin ve firmaların temsilcileri 2016 yılında sektör sıkıntılıyken alınan inşaat sektöründe KDV indirimi uygulamalarının canlılığa yol açtığını ve bu yılın eylül ayında sona erecek uygulamanın, öncelikle yıl sonuna kadar uzatılmasını, daha sonra da yeni düzenlemelerle gayri menkul sektöründe canlılığın devam ettirilmesini talip ediyorlar.

Arkadaşımız Filiz Coşkun’un haberinde görüşleri yer alan sektör temsilcileri, KDV indirimlerinin sektöre canlılık getirdiği kadar, tüketicileri de memnun ettiğini, inşaat sektörüyle ilişki içerisindeki 300 farklı sektörde de canlılığa ve istihdama yol açtığını iddia ederek, sektörlerinin lokomotif özellik taşıdığını belirtiyorlar.
Sektör temsilcileri görüş birliği içersinde KDV indirim kararlarının sürmesi talebinde bulunurlarken, Ali Ağaoğlu, arsa edinimlerinde de KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi talebini ortaya koyarken, “Konutun maliyetine etki eden inşaat üzerindeki KDV değil, en büyük yükü arsadaki yüzde 18 olan KDV oranıdır. Arsayı satın alan konut veya gayrimenkul geliştiricisinin plan, proje ve imalat süresi dikkate alındığında ortalama 5 yıl bu KDV yükünü taşıyor. İstanbul’da arsa maliyetinin inşaat maliyetine eş değerde olduğunu, hatta inşaat maliyetinin iki katına ulaştığını dikkate alırsak, arsa üzerindeki yüzde 18 KDV maliyeti nihayetinde tüketicinin sırtına yüklenmektedir. Sonuç olarak arsa edinimindeki KDV’nin yüzde 1 olarak belirlenmesi konut ve ticari alandaki fiyat artışlarının durdurulmasında etkin olacaktır. Sektörün asıl ihtiyacı budur" talebini ortaya koyuyor.
Sektör temsilcileri 2016’daki KDV teşvikler kararının sağladığı yarardan söz edip uzatılmasını isterken, şu değerlendirmeleri ortaya koyuyorlar:
-2016 yılındaki KDV indirimleri ve konut kredi faizlerin yüzde 1’e çekilmesi, hükümetin sağladığı teşvikler, sektördeki olumsuz etkilerin bertaraf edilmesini ve yeniden ivmelenip canlanmasını sağladı.
- 8 Eylül 2016’da başlayan 30 Eylül 2017’de sona erecek uygulama sektörde stokların önemli ölçüde erimesine yol açtı. Yıl sonuna kadar uzatılması stokları daha da eritecektir.
- Ayrıca, stokları iyice şişen iş yeri, dükkan ve rezidans gibi ticari alanlarda uygulanmakta olan KDV oranının da yapılacak düzenleme ile yüzde 8’e indirilmesini arzu ediyoruz...