SON YAZILAR

12 Ağustos 2017 Cumartesi

Kapıcının tazminatına dairenin kirası da eklenir

Alo Sgk | 08:18 | | | | | | |Kapıcının tazminatına dairenin kirası da eklenir

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi


Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken, kapıcının oturduğu dairenin kirasının da buna eklenmesi gerekiyor. Örneğin 15 yıl çalışan bir kapıcının tazminatı 15 bin lirayı geçebilir. Aksi halde kapıcı apartmana dava açabilir.

Kapıcılar diğer işçilerden farklı çalışma koşullarına tabi olarak çalışırlar. Kapıcıların ellerine geçen asgari ücret farklı olduğu gibi, kıdem tazminatlarına esas ücretleri de farklıdır. Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekir. Kapıcılar apartmanlarda güvenliği sağlamak, kat maliklerinin çarşı işlerini görmek, bahçenin bakımını yapmak gibi işyeri yürütür. Aslında diğer çalışanlardan farklı bir durumları söz konusu değildir.
HAFTADA 45 SAAT ÇALIŞABİLİR
Kapıcıyla apartman yönetimi arasında iş sözleşmesi yapılması gerekir. Ancak sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması gerekmez. Kapıcılar da diğer işçiler gibi haftalık 45 saat çalıştırılmalıdır. Bunun üzerine çıkan süreler için kapıcılara fazla mesai ödenmesi gerekir. Aksi takdirde apartman yönetimi yüksek idari para cezaları yanında SGK prim borcu da ödemek durumunda kalır.
YILLIK İZİN HAKKI VAR
Kapıcılarla ilgili kafaları karıştıran bir diğer konu da yıllık izin. Pek çok yönetici kapıcının yıllık izninin bulunmadığını iddia eder. Hâlbuki gerçek böyle değildir. Kapıcının da diğer bütün işçiler gibi yıllık izin hakkı vardır. Altı yıldır aynı apartmanda kapıcılık yapan kişiye en az 20 gün yıllık izin verilmelidir. Yıllık izin süresince kapıcıya ücret ödenmesi de gerekir. Ancak yıllık izin boyunca, yani kapıcının çalışmadığı günlerde, başka bir kapıcı istihdam edilebilir.
15 yıl çalışana 35 bin lira
Kapıcılar kapıcı dairesinde oturuyorlarsa bu daireye kira ödemedikleri gibi, kıdem tazminatını alarak işten ayrılmaları durumunda oturdukları dairenin kirası da kıdem tazminatlarına esas ücretlerine eklenir. Örneğin brüt ücreti 2 bin TL olan bir kapıcı, rayiç kira bedeli 350 TL olan bir kapıcı dairesinde oturuyorsa ve 15 yıllık çalışmasının sonucunda emekli olacaksa, apartman yönetiminin kapıcıya 2 bin 350 TL üzerinden 15 yıllık tazminat hesaplayarak ödemesi gerekir. Yani toplamda kapıcıya 35 bin 250 TL kıdem tazminatı ödenmesi gerekecektir...