SON YAZILAR

5 Ağustos 2017 Cumartesi

Kayba uğratılacak vergi tutarını azaltarak çözüm bulmak!

Alo Sgk | 09:08 | | |


Kayba uğratılacak vergi tutarını azaltarak çözüm bulmak!

Nedim TÜRKMEN
Sözcü

Bilindiği üzere 1 Ağustos 2017' ye kadar; motorlu taşıtların kullandığı otogazla, evde ve sanayide kullanılan LPG'nin KDV oranları aynı, ÖTV'leri farklı idi. Bu durumda evlerde ve sanayide kullanılan LPG'nin ÖTV'si; otogaza göre düşük olduğu için, bazı kişi ve şirketler tüplü /dökme olarak aldığı LPG'yi otogaz olarak satıyor ve ÖTV'de vergi kayıp ve kaçağı ortaya çıkıyordu.

Vergi Denetim Kurulu 2016 yılı Faaliyet Raporu'nda; “2016 yılında tüplü/dökme olarak aldıkları LPG'yi otogaz şeklinde teslim etmek suretiyle, vergi kayıp ve kaçağına neden olabileceği değerlendirilen 33 mükellefin daha, vergi incelemesine sevk edildiği belirtilerek; bu kapsamda 2016 yılında 7 mükellef ile ilgili olarak vergi incelemesinin tamamlandığı ve 5.225.665,69 TL matrah farkı ve 322.959,20 TL vergi farkı tespit edilerek, bu mükelleflere 924.321.35 TL ceza kesildiği” açıklaması yapılmıştır.

TÜPLÜ /DÖKME LPG'NİN KDV'Sİ YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR…
Çözümün ilk aşaması olarak; LPG'nin motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere; EPDK'dan ‘LPG Dağıtıcı Lisansı'nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimleri için KDV oranı 1 Ağustos 2017'den geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE YAPILAN İNDİRİM, ÖTV  ARTIRILARAK DENGELENDİ

Çözümün ikinci ve en önemli aşaması olan ve vergi kayıp ve kaçağının ana nedeni olan; ÖTV oran farklılığı yüksek ÖTV oranına sahip otogazdaki ÖTV oranına, mutfak gazı ve sanayide kullanılan ÖTV oranları aynı seviyeye çıkarılarak denge sağlanmıştır.
Yani, sanayide ve evlerde kullanılan LPG'nin ÖTV tutarı, yüksek olan otogaz ÖTV tutarına yükseltilmiş, KDV indirimi yolu ile kaybedilen KDV, ÖTV artırılarak telafi edilmeye çalışılmıştır.
YENİ DURUMDA DEVLET DAHA ÇOK VERGİ TAHSİL EDİYOR…
Hükümet yayımladığı Bakanlar Kurulu Kararları ile evde ve sanayide kullanılan LPG ile otogazın ÖTV tutarını, evde ve sanayide 1.210-TL'den 1.778-TL'ye, otogazda ise 1.494-TL'den 1.778-TL'ye çıkarmıştır. Otogazın tesliminde KDV oranını yüzde 18'de bırakmış, evde ve sanayide kullanılan LPG'nin KDV oranını ise yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmüştür.
Aşağıda LPG'nin ham fiyatını dikkate almadan...