SON YAZILAR

16 Ağustos 2017 Çarşamba

Limited şirket ortağının ölümü ve veraset beyanı

Alo Sgk | 10:10 | | | | |


Limited şirket ortağının ölümü ve veraset beyanı

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses

Bilindiği gibi, uygulamada Limited Şirket ortağının ölümü halinde, varislerin Limited Şirketten intikal eden ortaklık payını VİV beyannamesine konu edip etmeyecekleri zaman zaman tartışılmaktadır. Veraset Vergi Daireleri, Limited Şirket ortağının ölümü halinde varislerden ölen ortağın şirketteki “nominal sermaye payı” ve diğer bilgi ve belgeleri talep etmektedir. Buna göre; murisin ölüm tarihi itibari ile; Limited Şirket ortağının şirketteki ortaklık payı ile ilgili son bilanço ve gelir tablosu veraset beyannamesine eklenmesi istenilmektedir.


Uygulamada vergi daireleri (İzmir’de Dokuz Eylül Vergi Dairesi, Belkahve Vergi Dairesi, Yamanlar Vergi Dairesi ) (İstanbul da Hisar Vergi Dairesi, Yeditepe Vergi Dairesi, Rıhtım Vergi Dairesi) ölen Limited Şirketi ortağının varislerinden aşağıdaki belge ve bilgileri talep etmektedir.

1- Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ve ekleri

2- Murisin ortağı olduğu şirketten hissesi nispetinde veraset matrahına esas “özvarlık” hesabı,
3- Murisin ölüm tarihi itibari ile düzenlenmiş ortağı olduğu Limited Şirketin son bilanço ve gelir tablosu, kurumlar vergisi beyannamesi sureti (tasdikli)
4- Veraset ilamı,
5- Murisin ortağı olduğu Limited Şirketin sermaye yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi...