SON YAZILAR

14 Ağustos 2017 Pazartesi

Malûl Erkek Çocuklarının Çığlığını Duyun!

Alo Sgk | 08:43 | | |


Malûl Erkek Çocuklarının Çığlığını Duyun!

Şevket TEZEL

T.C.Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alan kız çocukları ile malûl olduğu için yaş sınırına bakmaksızın yetim aylığı almaya devam eden erkek çocuklarının durumu farklıdır.


Çalışamayacak derecede malûl erkek çocuklarının T.C.Emekli Sandığı’ndan, SSK’dan veya Bağ-Kur’dan yetim aylığı alma koşulları da farklıdır.

Tüm bu farklılıkların ortak yönü T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olanların malûl erkek çocuklarından istenen koşulların daha ağır olmasıdır.  

Kız Çocuk – Malûl Erkek Çocuk Farkı

Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisinin kız çocukları evli olmamaları durumunda SSK veya Bağ-Kur’a tabi çalışması veyahut buralardan yüksek maaşla bile emekli olmaları halinde yetim aylıklarını alabilirken erkek çocukları yüzde 60 ila yüzde 100 arasında çalışma gücü kayıp oranına sahip olsalar bile ayrıca muhtaçlık şartı aranmaktadır.

Bahse konu muhtaçlık koşulu 27.04.2005 tarihine kadar önemli bir ihtilafa neden olmamıştı. Zira 27.04.2005 tarihi öncesinde kanunda muhtaçlığın tanımı yapılmamış sadece muhtarların muhtaçlık belgesi vermesi yeterli görülüyordu.

Oysa 27.04.2005 tarihinde 5335 sayılı Kanun ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki “Muhtaçlık” tanımı değiştirilmiş ve muhtaçlığa somut tanım getirilmişti.

5434 sayılı Kanunun 108 inci maddesini değiştirerek getirilen bu tanıma göre 4857 sayılı İş Kanununun 39`uncu maddesi uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgari ücretin net tutarından (2017 yılı için 1270,75 TL’den) daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dâhil) olmayanlar 5434 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılmaya başlandılar.

İşte bu hükmün getirildiği 27.04.2005 tarihinden beri kendisi SSK veya Bağ-Kur’a tabi çalışan veya buralardan emekli olan yahut başka türlü düzenli gelirleri olan malûl erkek çocukları buralardan elde ettikleri gelirler nedeniyle muhtaçlık sınırının dışında bırakılmaya başlanarak anne yahut babalarından dolayı malûl çocuk olarak almakta oldukları Emekli Sandığı yetim aylıklarını yitirmeye başladılar.

Malûl Erkek Çocuklarının SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Yetim Aylığı Farkı

Vefat eden annesi veya babası Emekli Sandığı iştirakçisi yahut emeklisi olup kendisi SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olmayan veya buralara tabi çalışmayanların veyahut düzenli gelirleri ve yeterli mal varlıkları bulunmayanların böyle bir sorunu bulunmamaktadır.

Ancak çalışamayacak derecede malûl bile olsa yeterli mal varlığı olduğu gerekçesiyle ve Emekli Sandığı emeklisi babası veya annesinden dolayı yetim aylığı alamayan erkek çocukları var ve bu sorunu yaşıyorlar.
Kendi öz bakımını dahi yapamayan bir malûl erkek çocuk sözgelimi 1300 TL geliri varsa bununla bakımını mı yaptırtacak? Karnını mı doyuracak? Barınmasını mı karşılayacak?

Son tahlilde sağlıklı hatta SSK’lı veya Bağ-Kurlu olarak çalışan ve buralardan emekli aylığı sahibi olan kız çocukları Emekli Sandığı yetim aylığını alabilirken aranmayan muhtaçlık şartının, sağlık sorunlarından veya engelinden dolayı çalışamayan erkek çocuklarından aranması ve bu nedenle yüzde 100 engelli bile olsa yetim aylığından yoksun bırakılmaları açık bir adaletsizliktir.

Keza malûl erkek çocuğu SSK’lı veya Bağ-Kurlu yahut özel banka sandıklı anne babasından dolayı yetim aylığını muhtaçlık aranmaksızın alabilirken Emekli Sandığı iştirakçisinin malûl erkek çocuğunun alamaması da aynı biçimde adaletsizliktir.

Çağrımdır

Buradan TBMM’deki milletvekillerinden AKP’lisine CHP’lisine MHP’lisine ve HDP’lisine sesleniyorum. Burada apaçık bir adaletsizlik var ve mağdur ediyor. Şu muhtaçlık şartını ya kaldırın ya da yeniden tanımlayın.
Emin olun bundan daha değerli bir şey için toplanmış olamazsınız.

Engelli bireylerine bakış o toplumun sosyoekonomik seviyesi kadar çağdaşlığını da insanlığını da gösterir. Hele ki bunlar en değerli varlıklarımız, geleceklerimiz olan evlatlarımızsa…