SON YAZILAR

29 Ağustos 2017 Salı

Mesleki Kamu Oyuna Duyurulur

Alo Sgk | 09:21 | | | |


Mesleki Kamu Oyuna Duyurulur

Gelir İdaresi Başkanlığı 24/08/2017 tarihinde internet sitesinde aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.

01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi için) KDV 1 beyannamesi yeni versiyonuna aşağıdaki belge türleri ekleneceği duyurulmuştur.


 Fatura,  e- Fatura,  e -Arşiv Fatura,  e-Bilet,  Perakende Satış Fişi,  Serbest Meslek Makbuzu,  İrsaliyeli Fatura,  Özel Fatura,  Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti,  Kıymetli Maden Satım Belgesi,  Döviz ve Maden Satım Belgesi,  Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi , Noter Makbuzu , Döner Sermaye Alındı Belgesi , Dip Koçanlı Olmayan Yolcu Taşıma Biletleri Tahsilat Alındı Belgesi (Kamu Kurumları/Belediyeler)

Yukarıda belirtilen belgelerin bir kısmı idarenin bilgisinde olup  (e-uygulamalar), Geçici Vergi Beyanname ekinde de son düzenlenen fatura ve serbest meslek makbuzu detayı yazılmaktadır ve ayrıca Ba - Bs formları ile de bildirilmektedir.

            2004 yılından bugüne kadar 26 kez güncellenen KDV Beyannamesinde böylesi belgelerin istenmesi mesleki kamuoyunda şaşkınlık yaratmaktadır.

Bu uygulama,  meslek mensuplarımıza yüklenen ağır bir yük ve  angaryadır. Faydası ve amacı belli olmayan bu angaryaları kabul etmemiz mümkün değildir. 
Sonuç olarak;

Gelir İdaresi Başkanlığının KDV beyannamesinde yapmak istediği bu değişiklikten acilen vazgeçmesi gerekmekte olup ;  meslek mensuplarımızın gelen talepleri Maliye Bakanlığı’na ve  üst birliğimiz Türmob’a iletilecek, kaldırılması yönündeki  bu talebimizin  sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Maliye Bakanlığının meslek mensuplarından gelen bu sese kulak vermesi ve yapılan yanlışlıktan geriye dönmesi gerekmektedir. Aksi halde üst  birliğimiz ve odamız, meslek mensuplarından  aldığı destekle angaryalara karşı tüm gücü ile mücadele edecektir.

Bilgilerinize rica ederim,

Saygılarımla,


Ali ŞAHİN
Başkan