SON YAZILAR

12 Ağustos 2017 Cumartesi

Mevsimlik tarım işçilerine çalışma izni muafiyeti var

Alo Sgk | 10:25 | | | | | |


Mevsimlik tarım işçilerine çalışma izni muafiyeti var

Resul KURT
Star Gazetesi

Mevzuatımıza göre, yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.


Çalışma izni, işgücü piyasalarının kontrol ve denetim altında tutulması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren belgedir.
Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için gerekli çalışma izni başvurusu, yurt içi ve yurtdışı başvurusu olmak üzere iki yolla yapılabilmektedir.
Her ne kadar genel kural çalışma izni alınması da olsa, bazı hallerde çalışma izni muafiyeti de bulunmaktadır.
Türkiye’ de de bazı Karadeniz illerimizde çay ve fındık işlerinde mevsimlik süreli çalışmanın fazlaca olduğu görülüyor.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde, mevsimlik tarım işlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyeti almaları zorunludur.

Çalışma izni muafiyeti başvurusu iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
İlk aşamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yabancı Uyruklu Mevsimlik İşçiler (YUMI-Net) web uygulaması üzerinden istenilen bilgilerin (pasaport/pasaport yerine geçen belge veya ulusal kimlik kartlarında yer alan kimlik bilgileri, varsa yabancı kimlik numaraları, ülkemizde vize/vize muafiyetiyle bulunanlar için ülkeye giriş tarihi, ülkemizde ikamet izni ile bulunanlar için ikamet izni başlangıç-bitiş tarihi) girilerek başvuru formunun tamamlanarak onaylanması ve bu formun bir çıktısının alınması gerekmektedir.
İkinci aşamada, yabancıların sistem tarafından kendilerine verilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle (vize/vize muafiyetiyle ülkemizde bulunanlar için pasaport veya pasaport yerine geçen belge, ulusal kimlik kartıyla...