SON YAZILAR

19 Ağustos 2017 Cumartesi

Part-Time çalışana prim iadesi var

Alo Sgk | 09:09 | | | | | | | |


Part-Time çalışana prim iadesi var

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Esnek çalışma, kısmi süreli veya parttime çalışma olarak da  adlandırılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte mevzuatımıza esnek çalışma sistemi girmiştir. İşyerinde tam süreli çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalara kısmi süreli çalışma denilmektedir. Kısmi süreli çalışma, tam süreli çalışan emsal işçiye göre belirleniyor. Buna göre tam süreli iş sözleşmesi ile haftalık bir işyerinde 45 saat çalışılıyorsa bu işyerindeki kısmi süreli çalışma haftada 30 saatten daha az yapılan çalışmalar olarak değerlendiriliyor. Kısmi çalışma saat olarak veya gün olarak  ya da belirli bir zaman dilimi olarak da uygulanabilir. 

Sigorta nasıl?  

Bir ay içerisinde çalışılan süre genel olarak günlük çalışma süresi kabul edilen 7.5 saate bölünür ve çıkan miktar üzerinden işçinin  sigorta primi ödenir. Bu işlemde kesirlerde bir sonraki rakama tamamlanır. 

İki iş birden  

Birden çok işyerinde kısmi süreli olarak çalışan işçinin ücret, hafta tatili ücreti, yıllık izin, ihbar ve kıdem tazminatı ile sigorta girişinin yapılması yönünden hakları konusunda her işveren çalıştırdığı süreye göre ayrı ayrı sorumludur. İşverenler bu değerlendirmeyi diğer bir işverene bağlı kalmaksızın yaparlar. Bir başka deyimle işveren, işçisinin bir başka yerde çalışıp çalışmadığına bakmaksızın iş mevzuatından doğan haklarını çalışanın çalışma süresini de dikkate alarak yerine getirmesi gerekiyor. 

Örnek: Mehmet Bey A işyerinde haftada 10 saat, B işyerinde ise haftada 5 saat çalışmaktadır. Mehmet bey her iki işyerinde de sigortalı gösterilmek zorunda mıdır? 

Mehmet beyin A işyerinde haftada 10 saat, B işyerinde ise haftada 5 saat çalışmasından dolayı her iki işyerinde de ayrı ayrı sigorta girişi yapılarak prim tahakkuku ve ödemesinin yapılması gerekiyor. 

Prim iadesi var 

İşçinin bir ay içerisinde değişik işyerlerindeki çalışmasından dolayı ödediği prim miktarı asgari ücretin 7.5 katından fazla ise işçinin ödemiş olduğu...