SON YAZILAR

2 Ağustos 2017 Çarşamba

Personelin farklı bildirimlerinde SGK’nın uygulaması

Alo Sgk | 09:23 | | | | | |Personelin farklı bildirimlerinde SGK’nın uygulaması

İsa KARAKAŞ
İTO Haber


Kimlik Bildirme Kanunu gereğince işveren, personeli kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü bulunuyor. Kolluk örgütleri, bildirimleri SGK’ya bildiriyor. Ancak farklı bildirimlerden kaynaklı olarak başta idari para cezaları olmak üzere birçok mağduriyet doğuyor.

İşverenler, çalıştırdıkları personeli işe alırken birçok kuruma bildirmekle yükümlü tutuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı kurumlara yapılan bildirimler teke indirilirken, mevcut uygulamada sadece SGK’ya yapılan bildirimler yeterli oluyor. Diğer yandan kayıtdışı istihdamla mücadele ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması amacıyla diğer kurumlara yapılan bildirimleri de bu kurumlar, SGK’ya bildiriyor. Bu bağlamda Kimlik Bildirme Kanunu gereğince işverenler personelini kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü bulunuyor. Kolluk örgütleri de bu bildirimleri SGK’ya bildiriyor. Ancak farklı bildirimlerden kaynaklanan başta idari para cezaları olmak üzere birçok mağduriyet doğuyor. Bu nedenle SGK uygulama değişikliğine gitti.

BİLDİRME ZORUNLU

Kimlik Bildirme Kanunu gereğince, tesislerin sorumlu işleticilerin; müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun Kimlik Bildirme Belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü bulunuyor. Ayrıca kanunda belirtilen tesislerin dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak 3 gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunluluğu söz konusu. Verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirileceği öngörülüyor.

YENİ UYGULAMA

SGK Kanunu gereğince işverenlerin, SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirmekle yükümlü olduğu, diğer yandan (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılan kişilerin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalığının sona ereceği, sigortalılığı sona erenlerin durumlarının işverenleri tarafından, en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlü olduğu hükümlerine yer verildi. Buna göre, Kimlik Bildirme Kanunu gereğince kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2’nin verilme süreleri; işletme türlerine göre farklılıklar gösterdiği gibi SGK kapsamında işe başlayan veya işten ayrılan kişilerin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin kuruma verilme süreleriyle de farklılık taşıyor.

Kanun hükümlerinde yer alan bildirim sürelerine ilişkin söz konusu durumun uygulamada bazı sorunların yaşanmasına neden oluyor. Bu itibarla, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile tereddütlerin giderilmesi bakımından uygulamaya ilişkin değişiklikler yapıldı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu bağlamda, Form-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla kuruma verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya...