SON YAZILAR

1 Ağustos 2017 Salı

Sanayide elektrik fiyatından TRT fonu kaldırıldı!

Alo Sgk | 09:16 | | | |


Sanayide elektrik fiyatından TRT fonu kaldırıldı!

YILMAZ SEZER 
Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı
Dünya Gazetesi
Günümüzde vazgeçilmez enerji kaynaklarından birisi olan elektrik enerjisinin fiyatı ülkemizde sadece tüketim tutarı ve  dağıtım bedelinin toplamından değil ayrıca bu bedeller üzerinde tahsil edilen fon ve vergilerden oluşmaktadır.

Elektrik fiyatı hesaplanırken tüketim tutarı ve dağıtım bedelinin toplamı üzerinden
- yüzde 1  Enerji Fonu,
- yüzde 2 TRT Payı,
- yüzde 5 Elektrik Tüketim Vergisi ( Bu oran konutlar için olup değişkenlik arz edebilir) alınmaktadır.
Tabii tüm bu bedellerin hepsinin toplamı üzerinden yüzde 18 de KDV tahsil edilmektedir. Yani hep eleştirip söylediğimiz verginin vergisi uygulaması burada da var.
01.07.2017 tarihli resmî gazetede yayınlanan  7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 27. Maddesi ile 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunun 4/2-C) maddesine;   “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.
Eklenilen bu ibare ile sanayi sicil belgesi olan elektrik abonelerin de tutarı yüzde 2 olan TRT payı kaldırılmış bulunmaktadır.
Burada esas olan sanayi sicil belgesine sahip olmak olarak belirlenmiştir. Yani sanayi sicil belgesine sahip olmayan kişi ve...