SON YAZILAR

11 Ağustos 2017 Cuma

SGK işlemlerinde usule dikkat ediniz!

Alo Sgk | 09:11 | | | | | | |


SGK işlemlerinde usule dikkat ediniz!

Taner ÖZDEMİR

Soru: Yaklaşık bir aydır işe gelmeyen işçinin işe gelmediğini 1 ay sonra öğrendim. Araştırmalarım sonucunda işçi işe gelmediği için ücretsiz izin formu doldurmam gerektiğini öğrendim. Bu işlem doğru mudur? Başkaca yapılacak bir işlem varsa bilgilendirmenizi rica ederim.


SGK işlemlerinde Usul önemlidir. Bu işlemlerde kimi zaman uygulayıcıların yanlış yönlendirildiğini üzülerek öğreniyorum. Bir işçi işverene bilgi vermeden ve  herhangi bir mazeret bildirmeden devamsızlık yapmışsa bunu usulen ücretsiz izinli olarak göstermeniz doğru değildir. Sosyal Güvenlik İşlemlerinde yapacağınız uygulamalarda usul önemlidir. Bu usul esasına uymadan yapılacak işlemlerinizde sonrasında sancılı bir süreç yaşayabilirsiniz. İşçi mazeret bildirmeden ve geçerli bir belge vermeden devamsızlık yapıyorsa size tavsiyem devamsızlık tutanağını 2 şahitle oluşturmanız olacaktır. İş Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasının ‘g’ bendinde mazeretsiz ve izinsiz işe gelmeyen personellerle ilgili işverenin haklı fesih hakkı olduğunu belirtilmiştir. Bu devamsızlık durumunu ücretsiz izin ile belgelemek esasen doğru bir uygulama değildir. Ücretsiz izin, işçi tarafından talep edilmesi halinde işverenin işin işleyişini bozmadan talebe karşılık vermesidir. Sizin durumunuzda ise bilgi vermeden işe gelmeyen bir işçi durumu söz konusudur. Devamsızlık tutanağı tutup aylık bildirgede de 15-Devamsızlık sebebiyle bordrosu oluşturulmalıdır. Eksik gün bildirimi verme yükümlülüğünüz varsa da İşçi için tutulan tüm devamsızlık tutanaklarının kuruma teslim edilmesi gereklidir.
İşverenler için yaptıkları işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde usulen doğru uygulanması gerekir. Kulaktan dolma bilgilerle işlem yapan işverenler yaptırımlara da katlanmalıdır. Bu sebeple eğitim her daim şarttır. Vermiş olduğum eğitimlerde uygulayıcılar da kendilerini her daim güncel tutmaktadırlar. Güncel Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimleri ve  İşletmelerde Fesih süreci Yönetimi eğitimleri gibi eğitimlerle bu eksiklikler giderilebilecektir.