SON YAZILAR

4 Ağustos 2017 Cuma

SMMM Bürosu ve İlk Müşterisi Yapacağı İşlemler (3)

Alo Sgk | 09:18 | | |


SMMM Bürosu ve İlk Müşterisi Yapacağı İşlemler (3)

Rahmi Çelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Değerli genç meslektaşlarım. Bundan önceki ilk 2 yazımla başladığımız ilk gelen müşterimizle ilgili yapacağımız işlemlerle ilgili yazının sonuna geldik. Dikkat ettiyseniz genç meslektaşlarım diye söze başladım. Çünkü benim hedef kitlem siz değerli genç arkadaşlarımdır. Maillerinize de verdiğim cevaplarımda da hep genç arkadaşlara cesaret vermeye çalıştım, bu meslekle 35 yıldır uğraşıyorum. Ama hangi arkadaşıma rastlıyorsam. Hep meslekten şikâyet ediyorlar. Tabii ki bu şikayetlenmeler siz genç arkadaşların hevesini kırıyor. Oysaki bu mesleği sizler yüceltecek ve saygın hale getireceksiniz. Onun içindir ki işinizi sevin ve en iyisi olma yolunda çalışın. Önce kendinize inanın ve karşılaşacağınız zorluklara aldırış etmeyin. Unutmayın hayat kolay değildir. Önemli olan ayakta kalabilmektir.


Şimdi tüm işlemlerimizi yaptık ve dönem sonu işlemlerimize geldik. Özellikle dönem sonu işlemleri çoğunlukla genç arkadaşların sorunu, ama inanın yaptıkça çok basit olduğunu göreceksiniz. Bizi dönem sonunda ilgilendiren (Basitçe anlatıyorum daha detayını çalıştıkça öğreneceksiniz) ticari muhasebede 153- 700- ve 600 lü hesaplardır. Bildiğiniz üzere mal alışlarımız 153 lü hesaplara borç kaydıyla satışlarımız 600 lü hesaplara alacak kaydıyla giderlerimiz ise 700 lü hesaplara borç kaydıyla işlem yapılmaktadır. Dönem sonuna geldiğimizde 700 lü hesapları yansıtma hesapları ile 621-632-660 vb. gibi gelir tablosu hesaplarına aktarıyoruz.153 hesap için ise envanter sayımını yaptıktan sonra elimizdeki tutarı 153 hesabın borcundan çıktıktan sonra kalan meblağı 153 lü hesaba alacak yazarak satılan malın maliyetini buluyoruz ve bunu 621 hesaba atıyoruz. Geçici vergiyi de bu hesaplar üzerinden yapıyoruz. Şimdi bunu gösterelim.

1-  153.01.001 ticari mal girişini 750.500.00.-TL varsayalım. Envanter yaptık elimizde 244.500.-TL mal kaldığını gördük zaman  (750.500.00--244.500.00) satılan malın maliyeti 506.000.00-TL dir. Şimdi dönem sonu kaydını yapıyoruz

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
621.01.001 SAT. TİCARİ MAL. MALİYETİ            506.000.00.-
                                153.01.001 TİCARİ MALLAR                                         506.000.00-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

2- Yaptığımız genel giderlerin 56.000.-tl olduğunu var sayalım. Biz bu giderleri işlerken 700.lü hesapları borçlandırarak işlemiştik. Dönem sonunda bu hesabı alakalandıracağız. Ayrıca yansıtma hesabı kanalıyla 600 lü gelir tablosu hesaplarına atacağız.

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
771.01.001 GİDER HESP.YANSITMA                         56.000.-
770.01.001   GENEL GİDERLER HS.                            56.000.-
Şimdi yansıtma hesabını gelir tablosu hesabına aktaracağız
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

632.01.001 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESAPLARI  56.000.-
                771.01.001 GEN.YÖN.GİD.YANST.HSB.                  56.000.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

3-  Satışlarımızın 632.500.-tl olduğunu var sayalım.

Basit bir hesaplama ile önce geçici vergiyi yapalım

600.01.001 satışlar hesabı                            632,500.-
621.01.001 Satışların maliyeti                     506.000.-
BRÜT KARIMIZ                                 =           126,500.-
Genel giderlerimiz                          =               56.000.-
NET KARIMIZ                                    =              70.500.-

Bu miktardan geçici vergi beyannamenizi doldurunuz. Gelelim dönem sonu işlemlerimize

AÇIKLAMA

600 lü hesaplar alacak çalışıyor. Dönem sonunda borçlandırmamız gerekir. Bunu ise 690 hesapla kapatıyoruz. Yani 690 hesap alacak 600 lü hesap borç olacak.

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
600.01.001 SATIŞLAR HESABI                     632.500.-   
                                               690 K/Z HESABI                                632.500.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

Gider hesapları ve satılan mal maliyet hesabı borçlu çalıştığı için bu defa bu hesapları alacaklandırıyor ve 690 hesabı borçlandırıyoruz

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
690 K/Z HESABI                   562.000.-
                                                               621.01.001 SAT.MAL.MAL.HS.   506.000.-
                                                               632.01.001 GEN.YÖN.GİD.HS.       56.000.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

690 hesabın alacak ve borcu arasındaki fark 70.500.-tl kaldı bundan vergi karşılığını ayırıyoruz.(Verginin % 20 olduğunu düşünelim.) ve vergiden arınmış net karımızı da 692 li hesapta göstererek 690 hesabı kapatıyoruz.

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
691 VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞILĞI                             14.000.-
692 DÖNEM K/Z HESABI                                                   56.500.-
                                                               690 K/Z HESABI                         70.500-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

Daha sonra 691 hesabı kapatıyoruz

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
370.01.001  DÖN.KAR.YAS.YÜK.KARŞ.                   14.000.-
                               691.01.001 VERG.VE YAS.YÜK.KARŞ.                      14.000.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

Daha sonra net karımızı dönem net karı hesabı olan 590 hesaba atıyoruz

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
590 DÖNEM NET KARI                                  56.500.-
                                               692 DÖNEM K/Z HESABI   56.500.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

Dikkat ettiyseniz 690--  691 ve 692 hesaplar kapandı. Şimdi yıl içinde de 13.000.-tl geçici vergi ödemiş olduğumuzu düşünelim. Önce bu geçici vergiyi mahsup edeceyiz.
 Geçici vergi tahakkuk kaydımız

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
193.01.001 ÖDENEN GEÇİCİ VERGİLER                                  13.000.-
                                               360.01.005 ÖDENECEK GEÇİCİ V.                              13.000.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
Bu kayıt yıl içinde 3 dönemde de yapılabilir. Şimdi geçici vergiyi kapatalım.
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
371.01.001          DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.KARŞ.                    13.000.-
                               193.01.001 ÖDENEN GEÇİCİ VER.                                             13.000.
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
370.01.001 DÖN.KAR.YAS.YÜK.KARŞ.                    14.000.-
                               371.01.001 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.KARŞ                 13.000.-
                               360.01.001  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                1.000.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

Dikkat ederseniz 370.01.001 hesaptaki 14.000.-TL kayıtta kapandı. 371.01.001 hesaptaki 13.000.-TL hesapta kapandı. Açıkta kalan 360.01.001 hesapta ödendiğinde kasa, banka gibi bir hesapla o da kapanacaktır. Ancak açıkta kalan 590 hesap ise ertesi yıl 570 hesapla geçmiş yıl karlarına atılarak kapatılır.

----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------
570.01.001.2016 YILI KARI              56,500.-
                                               590.01.001 DÖNEM NET KARI    56.500.-
----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------

Dönem sonu kayıtlarının mantığı böyledir. Ancak çok fazla hesaplar olabilir. Sizler sadece gelir tablosu hesaplarının nasıl kapandığı mantığını öğrendiğinizde işlemin çokluğu fark etmeyecektir. Aşağıdaki tablo umarım sizlere yararlı olur.

Mevcut  Hesaplar                    Gideceği Hesaplar

770-----------------------771------632---------690
780-----------------------781------660---------690
153--------------------------------- 621---------690
600------------------------------------------------690
690------------------------------------------691/692
692-----------------------------------------------590
590-----------------------------------------------570 ertesi yıl
691-----------------------------------------------370
193-----------------------------------------------371
371-----------------------------------------------370
370-----------------------------------------------360 ertesi yıl