SON YAZILAR

8 Ağustos 2017 Salı

Şube İşyerlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Var Mıdır ?

Alo Sgk | 09:54 | | | | | | |


Şube İşyerlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Var Mıdır ? 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com


Cevap: 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun (1/1) maddesi ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlara Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları ve hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.


Ayrıca, 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde; "... 2- Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Öde­me Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti;
Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti;
...
c) İş yeri sayısını artıran (şube şeklinde başka iş yerleri de açan) mükelleflerde, bu iş yerlerinin açıldığı tarihten itibaren (her bir iş yerinde ayrı ayrı),
...
30 gün içerisinde başlayacaktır. Ancak belirtilen bu süre içerisinde yapılan mal satışlarının veya hizmet ifalarının, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek perakende satış fişi ve­ya faturalarla belgelendirileceği tabiidir." denilmektedir.

Dolayısıyla, perakende satış yapan mükelleflerin, gerek merkez iş yerlerinden gerekse şube iş yerlerinden yaptıkları ve Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri olduğundan (ayrıca faaliyet konunuz; muhtelif tarihlerde yayımlanan Genel Tebliğlerde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılan faaliyet konuları arasında sayılmadığından), iş yerinde  ayrı bir yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanılması gerekmektedir.