SON YAZILAR

2 Ağustos 2017 Çarşamba

Yatırım teşvik uygulamalarında değişiklikler

Alo Sgk | 09:08 | | | | |


Yatırım teşvik uygulamalarında değişiklikler

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

26 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de çok sayıda değişiklik yapıldı. Değişiklikler yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.


Yapılan değişikliklerden bir kısmı oldukça önemli. Bu nedenle Tebliğ’de yapılan düzenleme ve açıklamaların kolay okunabilir olmasını sağlamak ve önemli olanların günün telaşı içinde atlanmamasına yardımcı olmak üzere kısa bir özetini yapmak istedim.

■ Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki bazı yatırımlar için yerel birimlere başvuru olanaklı hale geldi

Değişiklik öncesinde yerel birimlere belge başvurusu sadece sabit yatırım tutarı 10 milyon lirayı aşmayan genel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için mümkündü. Şimdi bu olanak, aynı tutarla sınırlı olarak, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan bazı yatırımlar için de olanaklı hale geldi.
Hangi yatırımlar için yerel birimlere başvuru yapılabileceği 20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in 4 no.lu ekindeki listede yer alıyor. Bu başvuruları değerlendirebilecek yerel birimler ise Tebliğ’in 3 no.lu ekinde listelenmiş. Bunlar bazı sanayi odaları.

■ Enerji verimliliğine yönelik teşvik belgesi başvurularında prosedür değişti

Enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde değişiklik yapıldı. Bu yatırımlar için müracaat yeri de değiştirildi. Daha önce başvuru Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı üzerinden yapılıp belge Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenirken, yapılan değişiklikle başvurunun doğrudan Ekonomi Bakanlığına yapılması öngörüldü.

■ Aynı il sınırları içindeki yatırımlar için tek teşvik belgesi düzenlenebilir

Teşvik belgesine bağlanacak komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların, aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması koşulu değiştirilerek, aynı il sınırları içinde olması yeterli görüldü. Buna göre, aynı işletmede olmasa da aynı il sınırları içinde olan proje için tek teşvik belgesi düzenlenebilecek.
Öte yandan, belge kapsamı yatırımın bir kısmının OSB içinde, bir kısmının da OSB dışında olması durumunda, yatırıma OSB dışında geçerli desteklerin uygulanacağı açıklandı. OSB içinde yapılan yatırımlarda daha iyi teşvik oran ve süreleri olduğu dikkate alınırsa, önemli ancak olumsuz bir açıklama.

■ Başlanmış işlemlerde bütün teşviklerden yararlanılabilir

Yatırım süresi içinde işlemleri başlatılmış ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları sağlanarak izin veriliyordu. Tebliğ’de ayrıca bu şekilde ithal edilen makine ve teçhizat için teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarının da uygulanacağı açıklandı.

■ İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliğinde revizeye gerek yok

Değişiklik öncesinde, ithal ve yerli makine ve...