SON YAZILAR

11 Eylül 2017 Pazartesi

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında Eğitim Gören Öğrencilerin/Stajyerlerin/Çırakların Sigortalı Bildirimleri

Alo Sgk | 10:07 | | | | | | |3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında Eğitim Gören Öğrencilerin/Stajyerlerin/Çırakların Sigortalı Bildirimleri

Ömer Arık
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Bilim Uzmanı Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kala öğretmenlerimizin kafası karışık. Öğrencilerin sigortasını hangi belge türünden yapacağız diye düşünüyorlar. 2016 yılı Aralık ayı öncesinde 7,22,42 ve 43 olan belge türlerine “tamamlayıcı ve alan eğitimi gören” öğrencilerin de sigortalı sayılması ile birlikte 49 ve 50 numaralı belge türleri de eklenmiş vaziyette. Bu durum kafaları iyice karıştırdı.

Peki Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Nasıl Düzenlenmeli Ve Doğru Belge Türü Nasıl Seçilmeli3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler ile staj gören öğrencilerin hizmetleri “Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi” ile Kuruma bildirilir. Okul işyerinin mahiyet kodu “1” olduğu için ilk tescilde ayın 15-14 arası için aylık prim ve hizmet belgesi verilebilir. Ayın 1-30 arası aylık prim ve hizmet belgesi verebilmek için SGK’dan “ters işyeri” kodu koydurulur. Bu şekilde takip eden ayın 23’üne kadar hizmetler Kuruma bildirilebilir. Ay içerisinde öğrencilerin işe girişi ve işten ayrılışı varsa mutlaka aylık prim ve hizmet belgesine de girilir. İşten ayrılma nedeni seçilir. Eksik bildirilen sigortalı hizmetleri İçin eksik bildirilme nedeni kodu seçilir. Kamu kurumları için eksik gün bildirim formu vermeye gerek yoktur, saklanır, Kurumca istenilmesi haline ibraz edilir.

Aylık prim ve hizmet belgesi türünü doğru seçebilmek için öğrencinin bakılmakla yükümlü olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Bununla ilgili olarak öğrenci, kendisi e-Devlet uygulama sistemine girecek “Sosyal Güvenlik Kurumu”  ve “SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)”  ekranını seçecek ve bakılmakla yükümlü olup olmadığını sorgulayacak, aldığı çıktıyı da okul idaresine teslim edecektir.

Eğitim türüne göre aylık prim ve hizmet belgesi türleri, SPEK, işe giriş bildirgesi kodları, tabi olunan sigorta kolları ve prim oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo..

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere mesleki eğitim gören öğrencilerin diğer staj yapan veya tamamlayıcı/alan eğitimi gören öğrencilerden tek farkı sağlık kuruluşlarından istirahat raporu aldıklarında 3 üncü günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği almalarıdır.

Ay içerisinde 20 gün veya daha az çalışanların eksik günlerine ait GSS primlerinin 30 güne tamamlamaları zorunludur. Ancak; Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar(aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim görenler, tamamlayıcı ve alan eğitimi görenler, staj yapanlar ile 18 yaşından küçük çocuklar) bu durumdan muaftır.

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler ile staj gören öğrencilerden «işsizlik primi» kesilmediği için işten ayrıldıklarında işsizlik parası alamazlar; «malullük-yaşlılık- ölüm» sigortası primi kesilmediği için giriş tarihleri emeklilikte başlangıç tarihi olarak dikkate alınmaz. Ancak ileriki yaşlarda kadınların doğum borçlanmasında dikkatte alınır, işe giriş tarihini geriye çeker. Erkeklerde borçlanma yapılamaz.

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler ile staj gören öğrenciler de sigortalı sayıldığı için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesindeki bütün cezalar öğrenciler, stajyerler ve çıraklar için düzenlenen belgeler ve bildirimler için de geçerlidir.