SON YAZILAR

8 Eylül 2017 Cuma

Apartmana yönetici olmanın avantajı var

Alo Sgk | 09:23 | | | | | | | | | |


Apartmana yönetici olmanın avantajı var

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Soru: 20 daireli bir apartmanda oturuyorum. Apartmanda yaşanan sorunlardan dolayı ev sahiplerinden hiç kimse  yönetici olmak istemiyor. Apartman yöneticisiz durumda. Ne yapmamız gerekiyor?  İsmet Deniz   
    
Cevap: Apartman sakinlerinin bir çoğu oturdukları apartmana yönetici bulamıyorlar.  Apartmanlarda yönetici olmanın bir çok sıkıntılı tarafları var. Ancak bu sıkıntılı taraflarının yanında yöneticiye tanınan  bazı haklar da var. Bu haklardan biri de  apartman aidatlarını yöneticinin hiç ödememesi ya da az ödemesidir. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa  göre kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Örneğin bir apartmanda aylık aidat miktarı 300 lira ise yöneticinin ne kadar aidat ödeyeceği kat malikleri kurulu kararı tarafından veya yönetim planında belirlenmemişse kat maliki yönetici 150  lira aidat öder (Bkz. Arif Temir, Apartman Yönetimi ve Kapıcılar, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2009). 

Kat malikleri kurulu, kat maliki yöneticiden genel giderler için hiç aidat alınmayacağına da  karar verebilir. 

Sayın Deniz, apartman sakinlerine apartman aidatlarında indirim ve muaf olma konusunu  hatırlatın buna rağmen yöneticiliğe talip olan ev sahibi bulamazsanız, apartmanınıza yönetici atanması için sulh hukuk mahkemesine başvurun. 

Gazetecinin bayram ücreti  

Soru: Gazeteci olarak çalışıyorum. Bayram tatillerinde çalıştığım zaman ücretlerime matbaada çalışan işçilere göre daha düşük oranda zam yapıp ödüyorlar. Bu durumda ücretimin eksik ödendiğini sanıyorum. Ne yapmalıyım? M.A 

Cevap: Mevzuata göre gazetecilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalarının karşılığı olan ücretleri...